IPJ Satu Mare: Înscrierea la concursul pentru ocuparea a 11 posturi vacante, doar online

Referitor la concursul organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare (anunț postat pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, www.sm.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs) pentru ocuparea a 11 posturi vacante de ajutor șef de post existente la nivelul unității, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului, precizăm următoarele:

Dosarul de recrutare va cuprinde în volum complet documentele prevăzute în anunțul de concurs nr. 85628 din 13.09.2021, Secțiunea a III-a  – REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA – Dosarul de recrutare și va fi transmis DOAR în format electronic pe adresa de e-mail: sursaexterna@sm.politiaromana.ro, în termenul precizat (24 septembrie 2021, ora 16:00).

Dosarul de recrutare  cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV ;
 2. b) copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 3. c) copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 4. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 5. e) copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
 6. f) autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4);
 7. g) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);
 8. h) o fotografie color 9×12 cm;
 9. i) adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 7);
 10. j) aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 11. k) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

Având în vedere întrebările frecvente adresate de către candidații la concursul organizat, subliniem următoarele, cu privire la:

 1. Adeverința medicală (anexa nr. 7 la anunțul de concurs):
 • se completează pe față de medicul de familie, iar consimțământul informat se semnează și completează de candidat în mod lizibil și se trimit la unitatea de recrutare.
 • nu va fi completată și pe verso, întrucât aceasta se va transmite de către compartimentul sarcini de recrutare medicului de unitate, care va face mențiunile necesare.
 • după primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ,,INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare.
 1. Avizul psihologic:
 • se poate obține de la orice psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii, din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on 22 septembrie 2021. Filed under Locale, Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.