La Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare s-a înființat compartimentul pentru economie socială

Legea nr.219/2015 are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare și de sprijinire a economiei sociale.

ajofm satu mareEconomia socială reprezintă ansamblul activităților organizate independent de sectorul public al cărui scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități şi/ sau interesele persoanelor nepatrimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.

Prin prezenta lege se reglementează și condițiile de atestare, de către autoritățile publice, a întreprinderilor sociale și a întreprinderilor sociale de inserție.

În cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare s-a înființat compartimentul pentru economie socială care are următoarele atribuții:

Analizează și evaluează solicitările persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul economiei sociale în vederea acordării atestatului sau a mărcii sociale;
Emite deciziile de acordare sau după caz de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii sociale;
Conduce Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale;
Înformează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/ certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderi sociale de inserție;
Monitorizează, la nivel județean, activitatea întreprinderilor sociale, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție.
Întreprinderile sociale de inserție pot să beneficieze de consiliere gratuită la constituire și/sau la dezvoltarea afacerii prin compartimentul de specialitate al agenției.

Întreprinderile sociale de inserție, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, astfel cum sunt aceștia definiți în Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate angajatori de inserție și beneficiază de facilitățile prevăzute de lege.

Pentru obținerea atestatului de intreprindere socială, persoanele juridice de drept privat trebuie să depună sau să transmită prin poștă cu confirmare de primire la A.J.O.F.M. Satu Mare următoarele documente:

-Cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr.2 sau, după caz în anexa nr.6 din în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale conform Hotărârii 585/2016 (Norme de aplicare a Legii 219/2015).

– Actele de înfințare și funcționare pentru:

– societățile cooperative de gradul 1;

– pentru cooperativele de credit;

– pentru asociații și fundații;

– pentru casele de ajutor reciproc ale salariaților;

– pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;

– pentru societățile agricole;

– pentru federații;

– pentru uniunile persoanelor juridice;

– pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute de lege.

Atestatul este valabil cinci ani și se eliberează în baza deciziei emise de către directorul executiv al A.J.O.F.M. Satu Mare.

Pentru orice clarificări vă puteți adresa Compartimentului de economie socială din cadrul A.J.O.F.M. Satu Mare, str. Ion Ghica nr. 36, telefon 0261/770236.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on octombrie 31, 2016. Filed under Social. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *