Bilanţul activităţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Satu Mare pentru anul 2016

Vineri, 20 ianuarie, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Satu Mare a avut loc evaluarea activităţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, pe anul 2016. Au participat prefectul judeţului Satu Mare, Radu Bud, preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Pataki Csaba, viceprimarii municipiului, Adrian Albu şi Doina Feher, preşedintele ATOP şi conducători ai instituţiilor militare cu care I.J.J. Satu Mare colaborează.

16178552_1396780640345573_5847450647523662562_oDupă intonarea imnului de stat, colonelul Ovidiu–Adrian Popa, împuternicit Inspector – Şef al unităţii a dat citire sintezei activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute de către structurile unităţii în anul 2016.

Activitatea Inspectoratului în anul trecut a fost concentrată pentru îndeplinirea obiectivelor generale stabilite şi care au fost adaptate contextului rezultat din situaţia operativă existentă la nivelul judeţului, şi au vizat creşterea performanţei activităţilor operative, creşterea performanţei activităţilor de suport, precum şi creşterea performanţei capacităţii instituţionale.

Pe linie de Ordine şi siguranţă publică în anul 2016, activitatea desfăşurată de către structurile unităţii s-a materializat în executarea unui număr de 5.080 misiuni specifice, iar defalcarea acestora se prezintă astfel: 3.748 misiuni de menţinere a ordinii publice, 507 misiuni de asigurare a ordinii publice, 299 acţiuni de restabilire a ordinii publice, 391 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii, 7 acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale şi 128 misiuni de verificare şi punere în aplicare a mandatelor de aducere.

Anul 2016 a fost marcat şi de executarea unui număr de 258 misiuni de asigurare a ordinii publice, premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor locale şi parlamentare.

În perioada de referinţă, structurile mobile de jandarmi au intervenit pentru aplanarea şi rezolvarea a 88 solicitări prin S.N.U.A.U. 112 şi la 211 alte solicitări telefonice.

Au fost organizate şi executate 789 misiuni de menţinere a O.P. prin patrule independente în mediul urban cu efective din cadrul Detaşamentului Mobil în municipiul Satu Mare, cu efectivele Grupelor de Supreveghere şi Intervenţie Negreşti Oaş, Carei şi Tăşnad, fiind organizate totodată 153 misiuni de patrulări independente în mediul rural, cu efective din cadrul acestor structuri.

În zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost executate 260 misiuni pe timpul desfăşurării examenelor de bacalaureat, sesiunea I şi II, precum şi asigurarea siguranţei elevilor în special pe timpul sosirii şi plecării de la şcoală.

În anul 2016, la nivelul I.J.J. Satu Mare au fost constatate un număr de 318 fapte de natură penală, din care 67 constatate în mod independent şi 251 în comun cu poliţia.

În domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, personalul I.J.J. Satu Mare a constatat şi aplicat un număr de 2.822 sancţiuni contravenţionale din care 2319 sunt amenzi în valoare de 725550 lei, iar 503 sunt avertismente scrise.

Pentru împiedicarea săvârşirii de fapte antisociale, pentru reducerea continuă a numărului celor care pot fi antrenaţi la încălcarea legilor şi normelor de convieţuire socială, s-au organizat şi desfăşurat în anul 2016, un număr de 91 de activităţi de prevenire a faptelor antisociale, fiind distribuite şi prezentate un număr de 4.500 materiale informativ-educative, un sprijin deosebit având fiind acordat din partea A.T.O.P..

16179499_1396780667012237_3202350678306187960_o

În perioada supusă evaluării s-au făcut 13 încadrări de personal din care: 2 încadrări de ofiţeri prin trecere din corpul subofiţerilor, 3 încadrări de subofiţeri cu absolvenţi din şcolile militare de subofiţeri ale Jandarmeriei Române, 4 subofiţeri specialişti proveniţi din sursă externă şi 4 personal contractual din sursă externă.

În anul 2016 din totalul de 22 persoane recrutate, au fost selecţionaţi pentru instituţiile militare de învăţământ 12 candidaţi, din care 5 pentru Academia de Poliţie A.I.Cuza Bucureşti, unul pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Drăgăşani şi 6 pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Fălticeni. Au fost declaraţi admişi 3 candidaţi.

Pentru stimularea personalului care a obţinut rezultate deosebite în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu şi a misiunilor încredinţate au fost acordate un număr de 217 recompense constând în: 8 înaintări în grad înainte de termen: (3 ofiţeri şi 5 subofiţeri), 4 diplome de excelenţă (1 ofiţer, 1 m.m. şi 2 subofiţeri), 12 citări prin O.Z.U., 122 mulţumiri, 71 felicitări.

În perioada analizată în Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, nu s-au comis abateri disciplinare.

Gradul de înzestrare cu autovehicule a unităţii a fost crescut în perioada supusă analizei cu un număr de 11 autovehicule.

Principalele direcţii de acţiune pentru creşterea performanţei în anul 2017

Creşterea performanţei activităţilor operative prin folosirea în misiunile de ordine publică a mijloacelor şi metodelor perfecţioniste, pe baza datelor şi informaţiilor operative, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor într-un mod profesionist şi la standarde de calitate astfel încât aplicarea legii să fie prioritară.

Creşterea performantei activităţilor de suport – prin asigurarea managementului logistic al structurilor din cadrul I.J.J. Satu Mare privind mobilitatea, dotarea pentru misiuni, asigurarea capacităţii pentru intervenţie, crearea condiţiilor de lucru şi cazare necesare desfăşurării misiunilor, gestionarea eficientă a resurselor financiare şi materiale.

Îmbunătăţirea comunicării publice, a interacţiunii cu mass-media şi organizarea unor campanii de comunicare publică

Creşterea performanţei capacitaţii instituţionale prin perfecţionarea activităţii de pregătire a structurilor în vederea îndeplinirii în bune condiţii a misiunilor şi sarcinilor ce revin unităţii, precum si respectarea strictă a ghidului carierei militare în selecţionarea, încadrarea, promovarea personalului unităţii;

În concluzie, colonelul Ovidiu – Adrian Popa apreciază activitatea desfăşurată la nivelul unităţii, transmiţând mulţumirile comenzii personalului unităţii şi tuturor colaboratorilor care şi-au adus aportul la buna îndeplinire a misiunilor executate, şi nu în ultimul rând reprezentanţilor mass mediei locale care au prezentat cu obiectivitate materialele despre activitatea jandarmilor.

Finalul întâlnirii a aparţinut invitaţilor, care au transmis aprecierile lor şi ale instituţiilor pe care le reprezintă la nivelul judeţului Satu Mare pentru rezultatele obţinute şi activitatea desfăşurată de către cadrele jandarmeriei Satu Mare.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on ianuarie 20, 2017. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *