Proiect ”Hands in Hands” în cadrul Programului ERASMUS+, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga”

Marți, 21 noiembrie 2017, la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare a avut loc diseminarea activităților derulate pe parcursul unui an de Proiect ”Hands in Hands” finanțat în cadrul Programului Erasmus+, parteneriate strategice în domeniile educației și formării tineretului, acțiunea cheie 2 (KA 2) – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici.

Perioada de derulare: 2016 – 2018

Coordonator de proiect:  România, Școala Gimanazială „Lucian Blaga” Satu Mare, prof. Sorana Bojuc-Teodorescu

Lansare în România la 18 octombrie 2016

Parteneri: Turcia, Portugalia, Croaţia, Germania, Polonia.

Eveniment: diseminarea activităților derulate pe parcursul primului an de proiect

Participanți:

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean: inspector școlar general Călin Durla, Insp. Șc. Gen. Adj.  Delia Gavra, Insp. Șc. Gen. Adjunct Kallos Zoltan și inspectorii de specialitate: Boloș Natalia, Miclăuș Judit, Hanc Liliana, Tătar Rodica, Oltea Săvianu, Miclăuș Sever

Directori, profesori și elevi din școlile invitate: Școlile Gimnaziale „I. Creangă”, „C. Brâncoveanu”, „O. Goga”, „Gr. Moisil” din Satu Mare, Grădinița Nr. 33, Grădinița Nr. 11, Grădinița „Draga mea” din Satu Mare, Palatul Copiilor Satu Mare

Dr. Roca Radu din partea Consiliului Local

Părinți ai elevilor din echipa de proiect și reprezentanți ai Asociației de Părinți

Elevi, echipa pedagogică, coordonatorul de proiect, directorul Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”

La debutul evenimentului domnul director prof. Ioan Gozar a adresat celor prezenți un cuvânt de bun-venit, s-a intonat imnul de stat, alături de corul școlii, apoi dumnealui a prezentat invitații.

Activitatea a continuat cu prezentarea susținută de coordonatorul proiectului Bojuc Sorana (material inserat mai jos) activităților derulate pe parcursul primului an de proiect, efectele produse de acestea în comunitatea școlară.

Prezentarea a fost urmată de un colaj de imagini de la diferitele activități din programul proiectului și de două jocuri exemplificate de elevii din proiect, după care toți o parte din elevii prezenți din școlile invitate s-au alăturat elevilor din școala gazdă la executarea unui dans tradițional învățat de la partenerii din Turcia.

După acest moment, invitații: domnul inspector școlar general Călin Durla, domnul dr. Radu Roca, doamna director Roman Minerva, doamna inspector Oltea Săvianu au luat cuvântul pentru a felicita elevii și echipa de proiect pentru implicarea în parteneriatul european în calitate de școală coordonatoare, pentru efectele produse de acesta în comunitatea școlară, pentru felul în care reprezentanții țării noastre pot aduce beneficii de imagine la nivel european școlii românești.

Acest moment a fost urmat o suită de dansuri populare codrenești jucate de elevii școlii, apoi, pentru că se apropie Sărbătoirle de iarnă și sărbătorirea Zilei Naționale, corul școlii a interpretat o colindă și o horă.

Pentru organizarea evenimentului, alături de conducerea unității – dl. director prof. Gozar Ioan și de coordonatorul de proiect – prof. Bojuc-Teodorescu Sorana au colaborat prof. Pusta Ciprian, prof. Rotaru Ionuț, prof. Man Carmen, prof. Dumitru Camelia, prof. Gozar Maria, prof. Ciontoș Monica, prof. Kiss Raluca, prof. Bancoș Veronica și elevii din clasele a VI-a B și a VIII-a A.

De ce acest proiect? Pentru că: 

Jocul reprezintă primul pas in viața unui copil, prin care acesta îşi formează deprinderi şi abilități într-un mod plăcut și eficace.

Folosind jocul ca metodă de predare, ne propunem să implicăm elevii în activităţi desfăşurate în locuri neconvenţionale, folosind tehnici moderne, care să ducă la dorinţa de a împărtăși experiențele trăite.

Ne propunem lucruri simple:

Să regăsim copilăria cu jocurile ei,

Să readucem inocenţa copilăriei în comportamentul adulţilor,  pentru a-i învăţa pe elevi prin joc.

Să arătăm că şcoala poate avea o faţă agreabilă, plăcută, îndrăgită de elevi.

Implicarea activă a părinţilor, refacerea relaţiilor dintre aceştia şi copiii lor, reunirea familiilor şi sublinierea importanţei pe care o are peterecerea timpului liber împreună: copii – părinţi – profesori.

Crearea unei comunităţi active şcoală – familie.

Pentru elevii și cadrele didactice parteneri în proiect și pentru comunitățile din care provin, s-a propus ca prin joc să fie determinați elevii:  

să adopte o atitudine pozitivă faţă de lumea la care se raportează,

să împărtăşească experienţe specifice fiecăreI ţări partenere şi să trăiască experienţe comune în cadrul întâlnirilor de proiect,

să exprime sentimente

să producă exemple de bună practică pe care să le ofere mai departe, comunităţilor şcolare din lume.

Elevii au dobândit pe parcursul acestui an noi competenţe și le vor consolida pe parcursul celui de-al doilea an, au socializat şi au învăţat să coopereze construind activităţile prin redescoperirea jocurilor copilăriei ca limbaj universal de invăţare de comportamente, valori și atitudini.

Perioada de derulare: 24 de luni, începând din toamna anului 2016, până în vara anului 2018.

Cei doi ani de derulare a proiectului le oferă elevilor şansa de a adopta o viziune amplă asupra diferitelor culturi ale țărilor participante, prin contact nemijlocit al acestora cu tradţiile şi  obiceiurile specifice, înţelegând similaritățile și diferențele dintre țări.

Calendarul proiectului cuprinde 36 de activităţi în cadrul cărora elevii lucrează în grupuri

Profesorii implicați folosesc metode inovative pe care le vor aplica permanent în cadrul orelor la clasă.

ACTORI

ROMÂNIA – țară coordonatoare de proiect: Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga” Satu    Mare

EXPERIENȚĂ ÎN PROIECTE INTERNAȚIONALE

PROIECT DE PARTENERIAT ŞCOLAR MULTILATERAL COMENIUS: derulat între anii 2012 – 2014 cu titlul „Take nothing but photos, leave nothing but footprints, kill nothing but time”, coordonat de prof. de limba engleză Bojuc Sorana,

7 ţări partenere: România, Polonia, Turcia, Germania, Spania, Ialia, Bulgaria.

Proiectul a creat mediul propice pentru rezolvarea unor probleme reale de mediu, care ne afectează pe toţi, indiferent de ţară. Toate aceste competenţe s-au format prin participarea şi implicarea echipei de proiect din toate ţările în proiecte de educaţie ecologică cu activităţi comune, finalizate cu filme şi prezentări PPT, ateliere de lucru pe diferite teme de ecologie, revista proiectului “Eco- societate” redactată în limba engleză (difuzată în toate ţările participante, câte un număr pentru fiecare mobilitate), dezbateri, workshopuri, excursii.

ȚĂRI PARTENERE ÎN PROIECTUL ERASMUS+ „HANDS IN HANDS”:

Fatma Zehra Dulgeroglu Orta Okulu – Kayseri – Turcia

Agrupamento de Escolas de Sátão – Sátão – Portugalia

Osnovna skola Petra Kresimira IV  – Šibenik – Croatia

Gemeinschaftsschule Bruchwiese Saarbrücken – Saarbrücken – Germania

Zespol Szkol Integracyjnych w Radomiu (Publiczna Szkola Podstawowa nr 14/ publiczne Gimnazjum nr 14) – Radom -Polonia

Candidaţi şi beneficiari:

şcolile din ţările participante, elevi, părinţi, echipa pedagogică

Comunitatea locală

Comunitatea naţională

Comunitatea europeană/ internaţională

ECHIPA DE PROIECT

SORANA- BOJUC-TEODORESCU, coordonator general de proiect

IOAN GOZAR, manager al unităţii şcolare;

CARMEN MAN; CARMEN ANTAL; MARIA GOZAR; CAMELIA REBIC; CAMELIA DUMITRU; MONICA CIONTOȘ; RALUCA KISS; POP CORINA.

Membrii echipei devin vectori de formare a colegilor privind predarea materiilor folosind metode care să includă jocul ca mod de transmitere de informații și formare de competențe și valori. Vor aplica strategii și tehnici de predare inovative prin interactiunea cu partenerii străini.

COLABORATORI în DERULAREA activităţilor

Mass-media

Inspectoratul Școlar Judeţean Satu Mare

Centre de voluntariat

Centrul Școlar pentru Edcuaţie Incluzivă Satu Mare

Fundaţii

Casa Corpului Didactic Satu Mare

Instituţii culturale

Unităţi şcolare

Orice organizaţie care poate propaga exemple de bună practică

Organizaţii care pot populariza tradiţii și specialităţi locale, specifice.

Centre de informare turistică

Centre de promovare a tradiţiilor, a meşteşugurilor şi a folclorului specific.ACTIVITĂȚILE DIN PROIECT PRODUC ȘI VOR PRODUCE:

 O mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și cea non-formală.

· Creşterea motivaţiei şi satisfacţiei în activităţile zilnice.

· Realizarea de materiale, instrumente didactice folosite în cadrul activităţilor şi oferirea lor altor parteneri, comunităţii, ca exemple de bună practică.

Competențe comune tuturor partenerilor:

îmbunătățirea competențelor lingvistice;

folosirea instrumentelor TIC în desfășurarea activităților;

o mai bună înțelegere a interconexiunilor dintre educația formală și cea non-formală;

creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi;

planificarea, organizarea, diseminarea și evaluarea etapelor proiectului;

confecționarea de materiale, instrumente didactice produse în cadrul activităților.

TIPURI DE ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PROGRAMUL PROIECTULUI

Workshopuri: jocul este utilizat ca mijloc de comunicare între elevi, de descoperire personală, pentru deprinderea unor norme de respect reciproc;

Activităţi în parteneriat cu elevii cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale, pentru a forma deprinderi de toleranţă şi de sprijin pentru recuperarea şi integrarea acestora în societate.

Realizarea de expozitii şi crearea de albume itinerante comune cu prezentarea ţărilor, învăţarea de dansuri populare specifice fiecărei ţări;

Desfăşurarea de ore care să aibă în vedere metode inovative de predare prin joc/ dramatizare la diferite materii: limbi străine, matematica, ştiinţe, istorie etc.

Workshopuri cu impact puternic în utilizarea instrumentelor TIC in activitatea zilnică a profesorilor si elevilor;

Studiu comparativ al impactului pe care îl au metodele de predare prin joc versus metode tradiţionale de predare;

Sesiuni Skype între părinţi şi copii, înainte şi după fiecare mobilitate, pentru a crea legături intre aceştia.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN PROGRAMUL PROIECTULUI:

A 1 –  prezentarea regiunii, şcolii şi a sistemul de educaţie, importanţa jocului în predare

A 3 –  elevii şi profesorii din toate ţările creează un logo şi o mascotă.

A 6 –  realizarea de felicitări de Crăciun cu legătură la jocuri sau figurine specifice A 8 –  workshop cu elevii cu nevoi speciale

A 9 –  workshop privind importanţa sintagmei „hands in hands”/ „mână în mână”

A 10 –  crearea unui jurnal de proiect

A 11 –  organizarea de jocuri tradiţionale jucate mână în mână şi deprinderea unor meşteşuguri tradiţionale pentru fiecare ţară

A 12 –  crearea revistei proiectului în limba engleză, după fiecare mobilitate

A 15 –  participare la lecţii în care să se realizeze predarea – învăţarea – evaluarea prin jocuri – activitate permanentă

A 18 –  organizarea de jocuri creative în grupuri şi îmbunătăţirea socializării între copii/ comunități

A 19 – prezentarea de filme scurte despre jocuri care se joacă „mână în mână”

A 20 –  învăţarea jocurilor în echipe mixte, compuse din reprezentanți ai tututor țărilor.

A 21 –  crearea unui calendar cu jocuri pe sezoane.

A 23 –  expozitie de fotografii  cu jocuri „hands in hands”

A 25 –  crearea si organizarea twinspace, pe platforma educaţională europeană pentru activităţile si rezultatele proiectului updatat permanent

A 29 –  desfasurarea de jocuri simple, pe muzică universală, în diferite limbi

A 30 –  crearea unui mesaj către Europa – „mână în mână”

A 31 –  crearea unui film al proiectului

A 32 –  crearea la finalul proiectului a unei broşuri/ cărţi comune, o metodologie de predare prin joc,

A 35 – Evaluare

A 36 – Raport.ACTIVITĂȚI COMUNE PARTENERILOR:

REALIZAREA DE FELICITĂRI DE SĂRBĂTORI ȘI TRANSMITEREA LOR CĂTRE PARTENERI

ALEGEREA PRIN VOTUL TUTUROR ELEVILOR, DIN TOATE ȚĂRILE, PE PLATFORMA ETWINNING, A UNUI LOGO REALIZAT DE ELEVI – A FOST DECLARAT CÎȘTIGĂTOR LOGO-UL REALIZAT DE ELEVII DIN CROAȚIA

ÎNTÂLNIRI VIDEO (ETWINNING LIVE, SKYPE) ÎNTRE ELEVI ȘI CADRE DIDACTICE.

ELEVII AU FOST ÎNCURAJAȚI SĂ IA CONTACT FRECVENT CU PARTENERII ȘI CU VIITOARELE GAZDE ÎNAINTE DE MOBILITĂȚI PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE.

ÎNTÂLNIRI DE PROIECT ÎN DIFERITE ȚĂRI, ÎNTRE CADRELE DIDACTICE ȘI ÎNTRE ELEVI.

OBȚINEREA UNEI PERSPECTIVE ASUPRA SISTEMELOR ȘCOLARE DIN ALTE ȚĂRI ȘI ASUPRA CULTURII ȘI OBICEIURILOR ACESTORA.

DISEMINĂRI

ACTIVITĂȚI INDIVIDUALE DERULATE ÎN FIECARE ȚARĂ

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE PENTRU INCLUZIUNEA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE (DIN ȘCOALĂ, DE LA CSEI).

REALIZAREA UNUI LOGO.

PARTICIPARE LA LECŢII ÎN CARE SĂ SE REALIZEZE PREDAREA – ÎNVĂŢAREA – EVALUAREA PRIN JOCURI – ACTIVITATE PERMANENTĂ

REALIZAREA DE FILME CU JOCURI TRADIȚIONALE ALE ȚĂRII.

REALIZAREA PANOURILOR DE POPULARIZARE, DISEMINAREA MOBIBLITĂȚILOR ȘI A ACTIVITĂȚILOR COMUNE ETC.

EFECTELE/ ÎMBUNĂTĂȚIRILE PRODUSE DE PROIECT SE REFLECTĂ ÎN URMĂTOARELE DOMENII

1. COMPETENŢE/ CONŞTIENTIZAREA IMPORTANŢEI STUDIULUI  LIMBII ENGLEZE ȘI A LIMBILOR  STRĂINE

2. COMPETENŢE METODOLOGICE cross curricularE

3. MOTIVAȚIE

4. COMPETENȚE SOCIALE

5. COMPETENȚE TIC

6. ȘANSE EGALE

Acestea se produc la nivelul cunoștințelor, valorilor și atitudinilor, atât asupra elevilor, cât și a profesorilor și totodată produc efecte în școală – asupra politicii școlii și a ofertei educaționale, fiind susținute de dovezi ale bunului parteneriat în cadrul proiectului. Se manifestă în ceea ce privește conștientizarea și dobândirea de competențe privind studiul limbilor străine; competențe metodologice, de predare, abordare transcurriculară/ transdisciplinară; competențe TIC; competențe sociale; asupra motivației și a legăturilor cu comunitatea;  șanse egale și incluziune.

ÎNTRUNIRI DE PROIECT ORGANIZATE PE PARCURSUL PRIMULUI AN DE PROIECT:

PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT:

10 – 11 noiembrie 2016

realizată în România, la  Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” – coordonatoare de proiect

Reuniune de proiect destinată profesorilor.

S-a perfectat planul de activitate al proiectului,

S-au stabilit responsabilitățile fiecărui partener

S-a fixat orizontul de timp, modul de derulare, s-au stabilit beneficiarii, s-au dezbătut rezultatele aşteptate și modul de diseminare.

Pentru cunoașterea partenerilor, fiecare țară a prezentat specificul național și elementele de universalitate, precum și școala prin materiale PPT și filmulețe.

S-a stabilit modul de alegere a logo-ului proiectului, prin concurs între desenele realizate de elevii din toate țările și prin vot exprimat pe platforma etwinning.

Țările au convenit să utilizeze spațiul twin și să împărtășească activitățile care vor fi efectuate în fiecare școală cu privire la utilizarea acestui instrument.

Țările au convenit să trimită felicitări de Crăciun realizate de elevi.

România a creat un jurnal de proiect, în care să se scrie întâmplări, impresii, rezultate, idei de la fiecare mobilitate.

S-a stabilit ca la fiecare întâlnire comună între parteneri să existe o tematică diferită pentru ceea ce este de învățat prin intermediul jocurilor, ca punct de pornire al creării unui ghid metodologic la finalul proiectului.

Chestionarele / anchetele pentru a determina impactul proiectului asupra elevilor, profesorilor, părinților, comunității locale sunt folosite pentru a evalua diferitele etape ale proiectului, utilizând și spațiul twin.

Țările au convenit asupra realizării a câte unui număr al revistei proiectului la fiecare întâlnire/ mobilitate de proiect.

A DOUA REUNIUNE DE PROIECT, PORTUGALIA: 06 – 11 MARTIE 2017

Delegaţia noastră a fost compusă din elevii Iulia Bîtea şi Nemeş-Caramaliu Carmen din clasa a VIII-a şi cadrele didactice Gozar Ioan şi Dumitru Camelia, coordonată de prof. Sorana Bojuc-Teodorescu.

S-a organizat o lecție în limba engleză în care obiectivul a fost învățarea câtorva cuvinte în limba portugheză prin gesturi / limbajul corpului.

S-a jucat jocul „Luând mâinile”, pentru a pune în practică ceea ce elevii au învățat din jocurile prezentate de fiecare țară anterior.

Astfel, elevii din toate țările au învățat mici fraze de introducere folosind jocul prezentat de fiecare echipă națională.

UTILIZAREA JOCURILOR ÎN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE:

Elevii au avut ocazia să învețe despre importanța reducerii, reutilizării și reciclării jucând împreună jocul Kahoot „Dați-i o mâna de ajutor prin reciclare”.

Aceasta a fost o lecție de învățare integrată bazată pe conținut și limbă (CLIL), unde le-au fost predate elevilor Științe în limba engleză

Activități de exprimare prin gesturi universale

ÎNTRUNIRE ÎN CROAȚIA

Obiective:

dezvoltarea dimensiunilor internaționale și europene ale educației.

ParticipaREA la workshop-uri cu elevii cu nevoi speciale;

Dezvoltarea autonomiei elevilor și a abilităților sociale prin joc și prezentarea jocurilor;

Dobândirea cunoștințelor despre patrimoniul cultural croat, istorie, tradiție, zone protejate și limbă;

Activități:

S-au dezbătut asemănările și deosebirile dintre sistemele școlare ale tuturor țărilor partENERE la proiect.

În perioada 23-24 mai, partenerii de proiect au organizat un atelier de lucru în cadrul Festivalului Internațional al Copiilor unde toți membrii proiectului au prezentat dansuri și jocuri tradiționale, precum și unele jocuri internaționale.

elevii au cooperat, au învățat despre cultura și tradiția altor țări și au dobândit atitudini de toleranță și înțelegere reciprocă.

Prin exemplele diferitelor jocuri elevii au putut observa că avem multe jocuri similare și că aparțin aceluiași cerc cultural – UNITATE ÎN DIVERSITATE.

elevii au dezvoltat abilități motorii și gândire critică.

echipa de proiect croată a prezentat imaginile unui public larg printr-un scurt film și o broșură. Filmul se află pe Internet (pagina școlară, Youtube, Twinspace).

ÎNTRUNIRE ÎN GERMANIA

S-a desfășurat între 26 – 28 septembrie 2017 la Gemeinschaftsschule und Erweiterte Realschule Saarbrücken-Bruchwiese – Germania.

Au fost discutate viitoarele activități incluse în programul proiectului, s-au stabilit sarcini și responsabilități, au fost analzate activitățile derulate în vederea realizării raportului după un an de proiect.

Material realizat de prof. Dumitru Camelia

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on noiembrie 22, 2017. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.