Home » Posts tagged with » bienala
ā€Prima MateriaĀ Contemporary art Biennaleā€, la Casa Meșteșugarilor Satu Mare

ā€Prima MateriaĀ Contemporary art Biennaleā€, la Casa Meșteșugarilor Satu Mare

Ǝn sala de expoziții de la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare, vineri, 20 aprilie, s-a deschis pentru iubitorii de artă sătmăreni, și nu numai, expoziția de artă contemporană ā€Prima Materia Contemporary art Biennaleā€. Aceasta reunește cele mai recente opere de arte vizuale: pictură, sculptură, ceramică și grafică, a opt tineri artiști plastici, membri ai UAP. […]