Home » Posts tagged with » medie evaluare nationala
CNE salută decizia ministerului de a creşte ponderea media evaluării naţionale, dar condamnă lipsa dialogului

CNE salută decizia ministerului de a creşte ponderea media evaluării naţionale, dar condamnă lipsa dialogului

Consiliul Național al Elevilor consideră măsura adoptată de către Ministerul Educației Naționale privind creșterea ponderii mediei evaluării naționale la admiterea în învățământul liceal ca fiind una benefică. Astfel, se asigură o evaluare obiectivă și se elimină discrepanțele apărute în unele situații, în urma notării subiective din ciclul gimnazial.  De asemenea, CNE doreşte să aducă la cunoștința Ministerului […]