Home » Posts tagged with » pasii FPI
Parteneriate active școală – întreprindere, pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – „Pașii FPI”

Parteneriate active școală – întreprindere, pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – „Pașii FPI”

Odată cu intrarea în UE, România şi-a propus să devină o ţară cu o economie performantă, care să satisfacă atât aşteptările investitorilor, cât şi pe ale angajaţilor, ţintă care nu se poate atinge decât prin dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu cerinţele pieţei muncii. […]