Amenzile pentru arderea miriștii, incendierea deșeurilor pot ajunge până la 50.000 lei

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare reaminteşte prevederile din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, respectiv obligațiile ce revin tuturor persoanelor fizice si juridice conform art. 94 alin.1, lit. n) de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

Cu toate că arderea vegetației încă reprezită o practică des întâlnită în activităţile de curățare sau igienizare a terenurilor, aceasta nu este în concordanță cu principiile de protecție a mediului, astfel că arderea miriştilor nu reprezintă o metodă de degajare a terenurilor agricole de resturile vegetale.

Mai mult, arderea miriştilor este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, iar incendierea resturilor vegetale în scopul igienizării terenurilor este interzisă, dacă nu se respectă prevederile legale în vigoare.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare va emite, la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, acceptul pentru arderea miriştii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase pe baza următoarelor acte:
– act doveditor de la Direcţia Fitosanitară Satu Mare privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile ce fac obiectul solicitării, care să specifice că arderea miriştei se impune ca o măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici culturii (numai în cazul arderii miriştilor şi resturilor vegetale agricole);
– notificarea prin care s-a efectuat informarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă de pe raza unităţii administrative teritorială locală pentru obținerea permisului de lucru cu focul ;
– notificare către GNM-Comisariatul Judeţean Satu Mare;
– un plan de încadrare a parcelelor în care se vor arde miriştea, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, pentru verificarea amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate existente în judeţul Satu Mare.
– acolo unde este cazul, obţinerea avizului administratorului ariilor naturale protejate (ANANP- Serviciul Teritorial Satu Mare).

În sensul celor prezentate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, nerespectarea prevederilor legale menționate.

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracţiune şi se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală .

De asemenea, Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, transpune cerințele introduse prin Directiva ( UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consililui privind deșeurile. Conform acestui act normativ, este interzisă abandonarea deşeurilor, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop, incendierea deşeurilor de orice fel. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10000 lei la 20000 lei pentru persoane fizice și de la 50000 la 70000 lei pentru persoane juridice nerespectarea acestor prevederi.

Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau a vegetaţiei ierboase este dăunătoare unor componente de mediu.
Incendiile determină creşterea poluării aerului prin fumul rezultat, de asemenea determină scăderea fertilității solurilor, prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi duce la scăderea biodiversităţii prin moartea unor specii de floră/faună sălbatică și prin distrugerea microfaunei specifice solului.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on 27 octombrie 2021. Filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.