Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului aduce lămuriri cu privire la situația Mănăstirii Bixad

Prin Sentinţa Civilă nr.180/27.05.2011, pronunţată de către Tribunalul Mehedinţi în dosarul 6184/83/2010, şi a Deciziei Civile nr. 341/25.10.2011 a Curţii de Apel Craiova, rămasă definitivă şi executorie, instanţa a obligat pârâta, Mănăstirea Ortodoxă Bixad, să lase reclamantei, Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Baia Mare, în deplină proprietate şi posesie, construcţia cu destinaţia „Preventoriu copii handicapaţi” şi construcţia cu destinaţia „spaţiu pentru activităţi specifice ale copiilor internaţi în preventoriu”, identificat pe teren înscris în C.F. nr 1515 Bixad, sub nr. topo. 2939 şi 2942, situat în comuna Bixad, str. Preventoriului nr. 573, jud. Satu Mare precum şi o suprafaţă de 10.908 mp de teren, situată în aceeaşi locaţie.

retrocedarea_manastirii_bixad_900x620_92447300

De la pronunţarea sentinţei, reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice au făcut demersuri pentru a intra în posesie, ajungându-se în cele din urmă la deschiderea dosarului de executare silită nr. 1006/2012 a Biroului Executorului Judecătoresc Iva Aniţaş Marian Dan şi a cărei executare a fost încuviinţată prin încheierea nr. 1745/07.12.2012 a Judecătoriei Negreşti Oaş, pentru data de 07.11.2013.

După  cum se poate vedea din expunerea actelor juridice de mai sus, executarea silită nu a avut ca obiect Mănăstirea Ortodoxă Bixad, adică biserica mănăstirii, vechea stăreţie, precum nici unul dintre imobilele construite în incinta acesteia, ca urmare, executarea silită din 07.11.2013 nu a vizat nici un imobil al mănăstirii. S-a vizat însă construcţia cu destinaţia „Preventoriu copii handicapaţi” şi construcţia cu destinaţia „spaţiu pentru activităţi specifice ale copiilor internaţi în preventoriu”, precum şi suprafaţa de teren de 10.908 mp, care trebuia identificată şi poziţionată în teren de către expertul topograf, fapt care s-a şi întâmplat, încheindu-se în acest sens proces verbal de executare silită.

În legătură cu imobilele ce constituie complexul monahal propriu-zis precizate mai sus, la această dată Mănăstirea Ortodoxă Bixad se află în procese cu Biserica Greco-Catolică, aflate pe rolul instanţelor din Satu Mare (dosar 8820/83/2011), Oradea (dosar 144/83/2011) şi Ploieşti (dosar 30793/281/2011), care vizează întreaga suprafaţă de teren, precum şi clădirile aferente. Suprafaţa de teren asupra căreia s-a pronunţat definitiv Curtea de Apel Craiova (curtea mănăstirii, terenul de sub altarul de vară poarta mănăstirii), este inclusă în suprafaţa aflată în litigiu în momentul de faţă.

În acelaşi context, din documentele existente la Consiliul Judeţean Satu Mare, rezultă faptul că o parte din imobilele supuse executării silite, sunt cuprinse în domeniul public al Judeţului Satu Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 867/2002, iar Judeţului nu îi sunt opozabile hotărârile a cărei executare silită a fost începută în dosarul execuţional nr.1006/2012, deoarece nu a fost parte în proces. Astfel, rezultă cu claritate, că judeţul Satu Mare, prin reprezentanţii legali, sunt proprietari ai „Preventoriului pentru copii handicapaţi” şi ai construcţiei cu destinaţia „spaţiu pentru activităţi specifice ale copiilor internaţi în preventoriu” şi a suprafeţei de teren de 1230 mp, situat în comuna Bixad, str. Preventoriului nr. 573, jud. Satu Mare, astfel încât hotărârea instanţei din Craiova se dovedeşte a fi netemeinică şi neconformă cu realitatea, deorece restituie reclamantei imobile care nu îi aparţin.

Din aceste considerente, reprezentanţii legali ai Consiliului Judeţean Satu Mare şi ai Prefecturii Satu Mare au solicitat o întâlnire între părţile implicate în dosarul de executare silită şi executorul judecătoresc, care a avut loc la 01.11.2013, la care reprezentaţii Bisericii Greco-Catolice nu au fost prezenţi.

Cu această ocazie, constatându-se identitatea de bunuri ce se supun executării silite, precum şi a neconcordanţelor privind proprietatea acestora, reprezentanţii Consiliului Judeţean Satu Mare au hotărât sesizarea instanţei de judecată competente, solicitând suspendarea provozorie a executării silite, fapt ce s-a materializat prin cauza civilă din dosarul nr.1608/266/2013 a Judecătoriei Negreşti Oaş.

Această instanţă, prin încheierea nr. 1151 din 07.11.2013, „admite cererea formulată de Judeţul Satu Mare în contradictoriu cu intimata Episcopia Română Unită cu Roma Greco-Catolică de Baia Mare, dispunând suspendarea provizorie a tuturor formelor de executare silită, pornite în dosarul execuţional nr. 1006/2012, pana la soluţioanarea contestatiei la executare”.

În urma analizei acestor documente juridice, considerăm că se poate constata cu uşurinţă şi claritate, că organele administraţiei publice locale ale Judeţului Satu Mare, nu s-au opus nici un moment executării silite, ci au solicitat ca intervenient interesat menţinerea proprietăţii asupra unor bunuri de interes public de care, în mod eronat, printr-o sentinţă judecătorească au fost deposedate.

Despre această situaţie, de fapt şi de drept, considerăm că puteau lua act şi reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice prin simpla lecturare a hotărârilor judecătoreşti enumerate mai sus, iar afirmaţiile publice cum că la 07.11.2013 „trebuia să se efectueze retrocedarea Mănăstirii Greco-Catolice din Bixad” sunt neadevărate şi neconforme cu realitatea.

 Este evident şi rezultă clar din dispozitivul hotărârii instanţei că excutarea nu afectează biserica mănăstirii şi terenul de sub biserică, nr. topo. 2938 şi alte două parcele de teren, nr. topo. 2940 şi 2942, rămânând astfel ca executarea silită să se refere doar la o suprafaţă mică de teren, pe care actualmente sunt construite un altar de vară şi poarta mănăstirii.

Dezinformarile repetate cu privire la  obiectul executarii hotărârii judecătoreşti, precum şi insistenţa asupra punerii în posesie cu bunuri a caror statut juridic nu este clarificat, din partea Bisericii Greco-Catolice, a stârnit din partea populaţiei creştin ortodoxe din Bixad şi din zonă o vehementă opoziţie, care are la bază faptul că situaţia bunurilor nu este clarificată pe deplin, existând pe rol alte dosare în cazul cărora nu s-au dat hotărâri judecatoresti definitive.

Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare                                                     

 

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on noiembrie 19, 2013. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.