Peste 100.000 de participanți la activitățile organizate în 2013 de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare a fost înfiinţat şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 59 din 2004 a Consiliului Judeţean Satu Mare privind reorganizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Valorificarea Tradiţiei şi Creaţiei Populare Satu Mare, în conformitate cu Legea 292 din 2003 privind înfiinţarea şi organizarea aşezămintelor culturale şi Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale şi a  Hotărârii nr. 15 din 20 ianuarie 2005 a Consiliului Judeţean Satu Mare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118 din 2004 privind înfiinţarea şi organizarea aşezămintelor culturale.

felician-popEste o instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare, având ca şi atribuţii principale: conservarea şi promovarea culturii tradiţionale sătmărene.

În prezent, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea nr. 10 din 28 februarie 2011 a Consiliului Judeţean Satu Mare. Are personalitate juridică şi forma de proprietate publică locală.

Dispune de personal contractual la care se aplică prevederile Legii nr. 53 din 2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 447 din 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din instituţii publice, precum şi celelalte reglementări privind legislaţia muncii.

Activitatea culturală a instituţiei se desfăşoară pe teritoriul judeţului Satu Mare, pentru probleme de interes local şi judeţean, reprezintă tradiţiile locale pe plan intern şi internaţional, asigură realizarea atribuţiilor autorităţii administraţiei publice judeţene stabilite prin lege şi alte acte normative, precum şi cele care rezultă din hotărârile Consiliului Judeţean Satu Mare. Finanţarea se realizează din venituri proprii şi din alocaţii bugetare de stat prin bugetul Consiliului Judeţean Satu Mare.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare funcţionează în imobilul din str. Mihai Viteazu nr. 32, Satu Mare. Este o instituţie publică de cultură şi are următoarele atribuţii:

· cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice stadiului fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;

· protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;

· coordonarea şi îndrumarea din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, a activităţii aşezămintelor culturale;

· elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative profesioniste;

· iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmarea a creatorilor populari pentru protejarea acestora împotriva denaturărilor;

· elaborarea unor proiecte atractive de educaţie permanentă;

· conservarea şi transmiterea valorilor artistice ale comunităţii locale, păstrarea şi cultivarea specificului local;

· stimularea creativităţii şi talentului creatorilor populari;

· revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale;

· cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare;

. valorificarea obiceiurilor tradiţionale din fiecare comunitate locală;

· sprijinirea activităţii aşezămintelor culturale din domeniul perfecţionării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate;

· editarea şi difuzarea de publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;

· realizarea unor programe de educaţie permanentă în parteneriat cu înstituţiile de specialitate din ţară şi din străinătate;

· iniţierea şi sprijinirea de proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;

· propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului;

· efectuarea de studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugurile tradiţionale;

· asigurarea de asistenţă de specialitate la acţiunile organizate pe plan local;

. iniţierea şi aplicarea de programe pentru conservarea şi protejarea acestora.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare are un program de activitate diversificat, activitatea este centrată pe conservarea tradiţiilor în forma ancestrală pe acţiuni menite să conserve tradiţia populară în tot ce are mai valoros şi autentic. Pentru realizarea activităţilor propuse se au în vedere următoarele:

· organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlarea activităţii structurii organizatorice asigurând informarea permanentă a ordonatorului principal de credite, Consiliul Judeţean Satu Mare;

· respectarea normelor de muncă şi disciplină de către salariaţii instituţiei;

· înaintează propuneri Consiliului Judeţean Satu Mare de modificare a atribuţiilor şi structurii instituţiei;

· respectarea şi cunoaşterea la zi a legislaţiei de către salariaţii instituţiei;

· urmărirea şi controlarea lucrărilor cât şi a propunerilor realizate de către salariaţii instituţiei care îndeplinesc elementele de legalitate cerute de actele normative;

· colaborarea cu instituţii culturale de interes judeţean şi cu organele administraţiei publice localte, instituţii europene pentru realizarea de proiecte culturale de interes naţional şi internaţional;

· colaborarea cu compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare pentru asigurarea legalităţii, oportunităţii şi eficienţei atribuţiilor şi competenţelor ce revin instituţiei conform normelor legale în vigoare;

· efectuarea propunerilor de sancţionare pentru salariaţii care nu-şi îndeplinesc la termen, cu seriozitate şi profesionalism sarcinile de serviciu;

· realizarea obiectivelor instituţiei sunt sprijinite de Consiliul de administraţie, alcătuit din 3 membri, care este organ colectiv de conducere având caracter deliberativ.

Dezvoltarea specifică a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare ca instituţie publică de cultură are ca scop conservarea şi promovarea culturii tradiţionale pe plan judeţean, prin atragerea de formatori şi personal specializat în promovarea şi conservarea tradiţiilor populare pe zone protejate. Cu sprijinul autorităţilor locale va iniţia proiecte pentru conservarea acestor tradiţii populare şi va derula activităţi de cercetare pentru identificarea cerinţelor şi elaborarea unor strategii coerente pe termen lung.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare a realizat în cursul anului 2013 – un număr de 162 manifestări culturale:

·        31 manifestări etnofolclorice

·        82 manifestări culturale

·        1 lansare de CD cu muzică populară

·        17 lansări de carte

·        2 dezveliri de plăci comemorative

·        29 vernisaje de expoziţii

– 280 apariţii despre manifestările culturale organizate în anul 2013 în presa locală.

. număr de participanţi la manifestări: 107.000.

Festivaluri şi manifestări folclorice

. 30 ianuarie – lansarea DVD cu muzică oşenească Maria Tripon, sediul C.J.C.P.C.T Satu Mare;

· 16 februarie – manifestări folclorice prilejuite de sărbătoarea Fărşangului;

· 24 februarie – Faschingfest, bal mascat prilejuit de Fasching (perioada de carnaval dinaintea Postului Paştelui);

· 5 mai – Festivalul de dansuri populare maghiare ,,Orgona” (Liliacul), comuna Agriş;

· 6 mai – Manifestarea folclorică ,,Danţu la şură”, Soconzel;

· 12 mai – Festivalul cântecului, dansului şi portului oşenesc ,,Sâmbra Oilor”, ediţia a LVI-a,  Huta Certeze;

· 18 mai – manifestarea folclorică maghiară ,,Zilele Alese ale Rusaliilor Roşii” Satu Mare;

· 19 mai – Festivalul folcloric ,,Cetatea Codrului”, ediţia a I-a, Ardud;

·        19 mai – Festivalul dansului popular pentru copii şi preşcolari ,,Deschideţi porţile mari” ediţia a III-a, Lipău;

·        25 mai – Festivalul Părului Pădureţ, Chegea, comuna Săcăşeni;

·        5-8 iunie – participarea interpretelor Dana Maria Huja şi Teodora Păcurar la Festivalul muzicii populare ,,Natalia Şerbănescu”, ediţia a IV-a, Tulcea;

·        8 iunie – manifestarea folclorică ,,Regina şi Regele Primăverii“, Satu Mare;

·        21 iulie – participarea solistului Petrică Mureşan la spectacolul folcloric organizat cu prilejul Zilei comunei Moftin, Moftinu Mic;

·        26 iulie – participarea solistului Petrică Mureşan la spectacolul folcloric de la Năsăud, judeţul Bistriţa Năsăud;

·        18 august – Festivalul folclorului codrenesc, ediţia a LVI-a, Homoroade;

·        18 august – participarea solistului de muzică populară Petrică Mureşan la spectacolul folcloric organizat cu prilejul Zilei comunei Beltiug;  

·        18 august – participarea solistului muzică populară Petrică Mureşan la spectacolul folcloric ,,Fii Iancului” Ianculeşti;

·        25 august – Festivalul folcloric ,,Io-s fecior din Medişa”, ediţia a II-a, Medişa, comuna Viile Satu Mare;

·        1 septembrie – Festivalul de dansuri şvăbeşti, Satu Mare ;

·        8 septembrie – Festivalul Folcloric al Naţionalităţilor de la Bogdand;

·        8 septembrie – Festivalul Folcloric al Moţilor, dezvelirea busturilor lui Avram Iancu şi Pelaghia Roşu, Marna, comuna Sanislău;

·        6 octombrie – participarea solistului de muzică populară Petrică Mureşan la Festivalul tradiţiilor populare, Ulmeni, judeţul Maramureş;

·        13 octombrie – participarea solistului de muzică populară Petrică Mureşan la Festivalul Toamnei, Moftinu Mic, judeţul Satu Mare;

·        14 octombrie – Manifestarea folclorică ,,Ziua Recoltei,, Satu Mare;

·        8 noiembrie – Festivalul folcloric ,,Danţu mânânţăilor,, ediţia a III-a, Satu Mare;

·        10 noiembrie – Festivalul folcloric ,,Cântec, joc şi voie bună,, comuna Vama;

·        30 noiembrie – Festivalul Ştrudelului, ediţia a V-a, Satu Mare;

·        1 decembrie – Spectacol folcloric dedicat Zilei Naţionale a României, Satu Mare;

·        1 decembrie – participarea solistului de muzică populară Petrică Mureşan la manifestările folclorice de la Baia Mare şi Baba Novac;

·        10-12 decembrie – participarea solistului de muzică populară Petrică Mureşan la înregistrarea unor emisiuni de televiziune dedicate sărbătorilor de iarnă, Bucureşti;

·        27 decembrie – Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă, ediţia a XVI-a, Negreşti Oaş.

Manifestări culturale

·        1 ianuarie – depunerea de coroane de flori la bustul poetului maghiar Petofi Sandor, Piaţa Eroii Revoluţiei Satu Mare;

·        15 ianuarie – manifestări culturale prilejuite de ,,Ziua Culturii Române” şi  aniversarea naşterii poetului naţional, Mihai Eminescu, Negreşti Oaş;

·        22-28 ianuarie – Săptămâna Culturii Maghiare la Satu Mare;

·        24 ianuarie – manifestări culturale prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, Satu Mare;

·        8 februarie – Gala Consiliului Judeţean Satu Mare – premiile anuale, Satu Mare;

·        22 februarie – Festivalul ,,Archaeus”, ediţia a I-a, Satu Mare;

·        28 februarie – participarea la cea de-a XIV-a ediţie a Anului Editorial Sătmărean, Biblioteca Judeţeană Satu Mare;

·        1 martie – Centenarul ,,Vida Gheza”, Carei;

·        8 martie – Spectacol de Ziua Femeii, organizatori C.J.C.P.C.T Satu Mare, Şcoala de Arte Satu Mare şi Asociaţia Artiştilor Plastici ,,Casa Creaţiei” Satu Mare;

·        15 martie – Ziua culturală dedicată poetului maghiar Petofi Sandor, localitatea Ardud, judeţul Satu Mare, organizată de Asociaţia Culturală ,,Petofi Sandor” Satu Mare;

·        15 martie – manifestări culturale dedicate Zilei Naţionale a Maghiarilor, Satu Mare;

·        22-23 martie – Concursul de reportaje ,,Iosif Ţiproc”, organizatori: C.J.C.P.C.T Satu Mare şi Asociaţia Scriitorilor de Nord-Vest Satu Mare, ediţia a I-a;

·        25 martie – aniversarea naşterii compozitorului şi folcloristului maghiar Bela Bartok, Satu Mare;

·        25-30 martie – Târgul de Paşti al meşterilor populari sătmăreni, Satu Mare;

·        29 martie – Festivalul de recitări din lirica poeţilor sătmăreni ,,Recitatio” ediţia a VII-a, Satu Mare;

·        31 martie –  Spectacol artistic ,,Valori medieşene”, Medieşu Aurit;

·        2 aprilie– Concurs literar ,,Adrian Păunescu”, Colegiul Economic ,,Gheorghe Dragoş” Satu Mare, ediţia a I-a;

·        6 aprilie – participarea la simpozionul despre drepturile omului, organizat de Asociaţia ,,Pro Europa”, filiala Satu Mare, sediul C.J.C.P.C.T. Satu Mare;

·        8 aprilie  –  Ziua Mondială a Romilor, sediul C.J.C.P.C.T. Satu Mare;

·        18 aprilie – Concert de cântări bisericeşti ,,Hristos a-Înviat,, Satu Mare;

·        19 aprilie – Festivalul ,,Primăvara Artelor,, Satu Mare, ediţia a I-a;

·        24-27 aprilie – Concurs de vinuri nobile, Satu Mare;

·        14 mai – Caravana culturală sătmăreană, ediţia a IV-a, Ardud;

·        14 mai – manifestări culturale prilejuite de aniversarea a 80 de ani de la naşterea scriitorului maghiar Paskandi Geza, comemorarea a 75 de ani de la moartea scriitorului maghiar Dsida Jeno şi comemorarea a 50 de ani de la moartea scriitorului maghiar Jakabffy Elemer, Satu Mare;

·        17-19 mai – Manifestarea ,,Fabricat în Satu Mare,, Satu Mare;

·        17-18 mai – comemorarea scriitorului maghiar Paskandi Geza, Viile Satu Mare;

·        18-19 mai – Zilele Culturale Germane, Satu Mare;

·        21 mai – Caravana culturală sătmăreană, ediţia a IV-lea, Livada;

·        27 mai – participarea la Festivalul Vinului, Vinogradov (Ucraina);

·        28 mai – Caravana culturală sătmăreană, ediţia a IV-a, Negreşti Oaş;

·        31 mai – 2 iunie – Zilele oraşului Satu Mare;

·        4 iunie – Caravana culturală sătmăreană, ediţia a IV-lea, Carei;

·        8 iunie – Întâlnirea tinerilor greco-catolici, Satu Mare;

·        11 iunie – Caravana culturală sătmăreană, ediţia a IV-lea, Tăşnad;

·        13-14 iunie – Zilele culturii şvăbeşti la Tăşnad;

·        14-16 iunie – participare la Festivalul de muzică rock ,,Veleat”, ediţia a I-a, Veleatin (raionul Hust, Ucraina);

·        16 iunie – Concurs de muzică evreiască, Satu Mare;

·        20 iunie – participarea la Festivalul ,,Ardudul Medieval" ediţia a I-a;

·        22 iunie – participarea la ,,Ziua Porţilor Deschise” la Consiliul Judeţean Satu Mare;

·        22-24 iunie – Zilele judeţului Satu Mare, Festivalul Pălincii, Festivalul Mămăligii;

·        26 iunie – Ziua Drapelului Naţional, Satu Mare;

·        28-29 iunie – Zilele ,,Szilagyi Domokos”, 75 de ani de la naşterea poetului, Satu Mare;

·        30 iunie – participarea la Ziua comunei Botiz;

·        10 iulie – participarea la simpozionul ,,Discursul politic între pragmatism şi forţă de expresie”, Satu Mare;

·        14 iulie – Tabara internaţională de creaţie, Hodod;

·        27 iulie – participarea la Zilele comunei Moftin;

·        29 iulie – Ziua Imnului Naţional, Satu Mare;

·        1-2 august – Simpozion ,,175 de ani de la naşterea scriitorului şi poetului Kolcsey Ferenc,, comuna Săuca şi municipiul Satu Mare;

·        4 august – Reuniunea fanfarelor, Satu Mare;

·        9-10 august – participarea la Zilele oraşului Carei;

·        10-11 august – manifestarea culturală ,,Întâlnirea romilor”, Satu Mare;

·        10-11 august – aniversarea a 110 ani de la înfiinţarea fanfarelor sătmărene, Satu Mare;

·        10 august – Tabăra de instrumente de suflat, Satu Mare;

·        11 august – manifestarea culturală ,,Zilele Donat”, Satu Mare;

·        17 august – participarea la Festivalul Vinului de la Beltiug, ediţia a I-a;

·        18 august – Festivalul fanfarelor, Satu Mare, ediţia a IV-a;

·        18 august – manifestarea culturală ,,Zilele Iancului”, Satu Mare;

·        20-25 august – Zilele Culturale Maghiare ,,Partium” Satu Mare;

·        25 august  – Festivalul fanfarelor, Satu Mare, ediţia a IV-a;

·        27 august – comemorarea a 65 de ani de la moartea scriitorului Rodion Markovics, Gherţa Mică şi municipiul Satu Mare;

·        31 august – 1 septembrie – participarea la manifestările dedicate Zilele comunei Medieşu Aurit şi Festivalul Prunelor, Medieşu Aurit;

·        31 august – Comemorarea politicianului şi economistului maghiar Szechenyi Istvan, Satu Mare;

·        1 septembrie  – Festivalul fanfarelor, Satu Mare, ediţia a IV-a;

·        7 septembrie – participarea la Festivalul Patrimoniului Culinar Carpatic Regional, Negreşti Oaş;

·        7 septembrie – participarea la ,,Ziua Recoltei”, ediţia a XVII-a, organizată de Forumul Democrat German Satu Mare;

·        8 septembrie – manifestarea culturală ,,Sfârşit de săptămână în familie,, Satu Mare;

·        9 septembrie –  Comemorarea lui Petofi Sandor, Satu Mare;

·        13 septembrie – manifestarea culturală ,,Pâinea Nouă,, Satu Mare ;

·        15 septembrie – participarea la manifestările dedicate comemorării a 141 de ani de la moartea eroului national Avram Iancu, Carei;

·        1 octombrie – Ziua vârstnicilor, Satu Mare;

·        18 octombrie – ,,Luminătorii satelor” – Gala animatorilor culturali din judeţul Satu Mare, ediţia a III-a, Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti” Satu Mare;

·        11 noiembrie – participarea la comemorarea a 18 de ani de la moartea lui Corneliu Coposu, Satu Mare;

·        16 noiembrie  – Zilele Culturale ,,Ady Endre,, Satu Mare;

·        18-24 noiembrie – Festivalul de teatru Satu Mare;

·        21 noiembrie – participarea la Simpozionul „Sfântul Iov de Uglea şi noii mărturisitori” Casa de Cultură ,,G. M. Zamfirescu" Satu Mare;

·        24 noiembrie – participarea la comemorarea a 86 de ani de la moartea lui I. C. Brătianu, Satu Mare;

·        26 noiembrie – Manifestarea culturală ,,Să ne cunoaştem oamenii de cultură din judeţ„ Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia” Satu Mare;

·        27 noiembrie – participarea la Simpozionul ,,1 Decembrie 1918. Sfârşit şi început de epocă”, Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti” Satu Mare;

·        1 decembrie – participarea la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României, Satu Mare;

·        7 decembrie – Concurs literar ,,În dulcele stil …modern,, ediţia a VII-a, Satu Mare;

·        13-15 decembrie – participarea la manifestările culturale dedicate judeţului Satu Mare la Viena (Austria);

·        20 decembrie – Comemorarea Eroilor Revoluţiei, Satu Mare.

Lansări de carte

·        5 ianuarie – lansare de carte ,,Răpirea căpestrelor” autor Ion Codreanu, Apa;

·        30 ianuarie – lansare de carte ,,Maria Tripon – Mesager al Ţării Oaşului, promotorul ţâpuriturilor oşeneşti” autori Vasile Bele, Cristina Bele, Gheorghe Ursan, Ramona Ursan, prof. Florica Jurask, sediul C.J.C.P.C.T. Satu Mare;

·        15 februarie – lansare de carte ,,Avram Iancu” autor Silviu Dragomir, Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti” Satu Mare;

·        2 aprilie – lansare de carte ,,Canon” autori Francisc Balogh şi Iulia Olar, sediul C.J.C.P.C.T. Satu Mare;

·        17 mai – lansare de carte ,,Caietele liberale sătmărene nr. 1 – Emil Tişcă” autori Viorel Câmpean şi Claudiu Porumbăcean;

·        12 iunie – lansare de carte ,,Fereastra serviciilor secrete” autor Aurel Rogojan, Satu Mare;

·        20 iulie – lansare de carte ,,Şerpoaica,, autor Karina Mureşan, Ardud;

·        30 octombrie – lansare de carte ,,Vânătoare de spioni” autor Ion Ciarnău, Apa;

·        31 octombrie – lansare de carte ,,Vânătoare de spioni” autor Ion Ciarnău, Carei;

·        31 octombrie – lansare de cărţi: ,,Podoabele sufletului” şi ,,Oameni şi fapte” autor Teodor Curpaş, Satu Mare;

·        13 octombrie – lansare de carte ,,Străbătând mileniile” autori Rozalia şi Gheorghe Cosma, Satu Mare;

·        23 octombrie – lansare de carte ,,Comoara baladelor eroice – iubire şi credinţă” autor Vasile Rus, Satu Mare;

·        14 noiembrie – lansare de carte ,,Dragostea ca un război de uzură” autor Dan Marius Cosma, Biblioteca Judeţeană Satu Mare;

·        27 noiembrie – lansare de carte ,,Trei lacrimi. Povara amintirilor care vor veni„ autor Corina Petrescu, Biblioteca Judeţeană Satu Mare;

·        28 noiembrie – lansare de carte ,,Centenarul Filarmonicii” autor Robert Laszlo, Filarmonica de Stat ,,Dinu Lipatti” Satu Mare;

·        29 noiembrie – lansare de carte ,,Omul, Profesorul şi Matematicianul Alexandru Pop, autor dr. Ovidiu T. Pop,  Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” Satu Mare;

·        19 decembrie – lansarea revistei ,,Profesia” a elevilor de la Colegiul Tehnic ,,Traian Vuia,, Satu Mare;

·        Editarea revistei literare ,,Citadela” numerele 1-3 (70-73), 4-6 (74-76) şi 7-10 (77-80)/2013;

·        Editarea Calendarului Cultural 2013;

Dezvelirea unor plăci comemorative

·        31 martie – dezvelirea plăcii comemorative Nichita Stănescu, Medieşu Aurit;

·        27 august – dezvelirea plăcii comemorative Rodion Markovics, Gherţa Mică;

Vernisaje de expoziţii

·        17 ianuarie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică, Nistor Alexandru şi Iulia Olar, Galeria de Artă Plastică a Consiliului Judeţean Satu Mare;

·        30 ianuarie – vernisajul expoziţiei fotografice „Jubiliara Maria Tripon” de Alex Pop, Galeria de Artă Plastică a C.J.C.P.C.T Satu Mare;

·        7 februarie – vernisajul expoziţiei de artă plastică Nyaradi Eniko, Galeria de Artă Plastică a C.J.C.P.C.T Satu Mare;

·        14 februarie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Georgiana Pădureanu, Podolyak Vilmos şi Cătălin Sălăgean, Galeria de Artă Plastică a Primăriei Satu Mare;

·        22 februarie –  vernisajul expoziţiei Almasi Janos, Galeria de Artă Plastică a C.J.C.P.C.T Satu Mare;

·        1 martie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică ,,Festival de primăvară” Galeria de Artă Plastică a Consiliului Judeţean Satu Mare;

·        26 martie – vernisajul expoziţiei de fotografie etnografică ,,Ţara Lăpuşului”, sediul C.J.C.P.C.T Satu Mare;

·        28 martie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Aurel Tenţ, Belanski Demko Beata şi Sebok Anton, Galeria de Artă Plastică a Primăriei Satu Mare;

·        18 aprilie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Sabău Maria, Sabău Vasile şi Vass Csaba, Galeria de Artă Plastică a Primăriei Satu Mare;

·        2 mai – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică a artiştilor plastici din Hajdunanas (Ungaria), Galeria de Artă Plastică a Consiliului Judeţean Satu Mare;

·        16 mai – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică a artiştilor plastici ,,Festivalul de vară”, Galeria de Artă Plastică a Primăriei Satu Mare;

·        6 iunie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Bakos Karoly, Marina Vasile şi Talpoş Elisabeta, Galeria de Artă Plastică a Consiliului Judeţean Satu Mare;

·        10 iunie – vernisajul expoziţiei de artă plastică Barath Csaba, Galeria de Artă Plastică a C.J.C.P.C.T Satu Mare;

·        23 iunie – participare la vernisajul expoziţiei de artă plastică de la Carei;

·        27 iunie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Pastor Mihaela, Pop Oana şi Pop Ştefania, Galeria de Artă Plastică a Primăriei Satu Mare;

·        13 iulie – participare la vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Pastor Mihaela, Cristina Moldovan şi Pop Adela Ştefania, Sighetu Marmaţiei;

·        15 august – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Alexandra Cherecheş, Gergely Csaba, Jenei Greta şi Mihai Coman Horia, Galeria de Arte Plastice a Primăriei Satu Mare;

·        29 august – vernisajul expoziţiei de artă plastică Cristina Moldovan, Galeria de Arte Plastice a Consiliului Judeţean Satu Mare;

·        19 septembrie –  vernisajul expoziţiei colective de artă plastică ,,Festivalul de Toamnă,, Galeria de Artă Plastică a Consiliului Judeţean Satu Mare;

·        10 octombrie –  vernisajul expoziţiei ,,Tezaurul documentar al vechiului Sătmar,, Muzeul Judeţean Satu Mare;

·        17 octombrie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Ardelean Alexandru, Bihari Beatrix, Dulanyi Agi, Dragoş Vasile şi Szodoray Paradi Hajnalka, Galeria de Arte Plastice a Primăriei Satu Mare;

·        17 octombrie – vernisajul expoziţiei foto-documentare „Crâmpeie din presa interbelică sătmăreană”, Biblioteca Judeţeană Satu Mare;

·         22 octombrie –  vernisajul expoziţiei de fotografie dedicată Regelui Mihai I şi Casei Regale a României, Muzeul de Artă Satu Mare;

·        25 octombrie – vernisajul expoziţiei de fotografie pentru Albumul foto al judeţului Satu Mare, Muzeul de Artă Satu Mare;

·        5 noiembrie – vernisajul expoziţiei de arte plastice a membrilor U.A.P. Satu Mare, „Toamnă, lumină, culoare”, Muzeul Judeţean Satu Mare;

·        13 noiembrie – vernisajul expoziţiei „Ceramica de ieri şi de azi”, Muzeul Judeţean Satu Mare;

·        28 noiembrie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică Dan George, Deak Janos, Keresztesi Monica, Koter Ştefan şi Tillinger Ştefan, Galeria de Arte Plastice a Primăriei Satu Mare;

·        30 noiembrie – vernisajul celei de-a IV-a ediţii a Expoziţiei naţionale de fotografie „Versus dar împreună”, Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti Oaş;

·        19 decembrie – vernisajul expoziţiei colective de artă plastică ,,Salonul de iarnă,, Galeria de Arte Plastice a Consiliului Judeţean Satu Mare.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on ianuarie 22, 2014. Filed under Cultură, Educație. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.