Noile reglementări privind încadrarea și detașarea străinilor pe teritoriul României

Cetățenii străini vor putea fi angajați sau detașați în România în baza unui aviz de angajare/detașare, iar studenții și elevii pot prelungi dreptul de ședere pe o perioadă egală cu cea a studiilor.

passportInspectoratul General pentru Imigrări, Biroul pentru Imigirări Satu Mare informează cu privire la punerea în aplicare, începând cu data de 28 noiembrie a.c., a Ordonanței Guvernului României nr. 25/2014 privind încadrarea și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 30 august 2014. Ordonanța a vizat armonizarea legislației naționale cu o serie de reglementări europene.

Noile modificări legislative privind încadrarea în muncă și detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României vizează, în principal, aspecte privind condițiile generale și specifice pentru eliberarea avizului de angajare/detașare, categoriile de persoane exceptate de la obținerea avizului de angajare precum și noi sancțiuni aplicabile celor care nu respectă legislația în acest domeniu.

Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite atât condițiile generale, cât și cele specifice, în funcție de tipul de lucrător.

Astfel, la solicitarea unui aviz, angajatorul desfășoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului, are achitate obligațiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de Codul Muncii sau pentru o infracțiune contra persoanei săvârșită cu intenție, nu a fost sancționat în ultimii 3 ani pentru angajarea de străini sau apatrizi fără autorizație de muncă sau permis de ședere în scop de muncă, primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activității de către salariat și contingentul anual pe tipuri de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă nu a fost epuizat.

Avizul de angajare nu este necesar în cazul angajării străinilor titulari ai dreptului de ședere pe termen lung, ai dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membru de familie al unui cetățean român, ai dreptului de ședere temporară pentru studii numai cu contract individual de muncă cu timp parțial de maxim patru ore pe zi.

De asemenea, nu este necesară obținerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces liber pe piața muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state, care urmează să desfășoare activități didactice sau științifice cu caracter temporar în instituții de profil și care desfășoară activități artistice în instituții de cultură din România, cei care urmează să desfășoare activități temporare solicitate de ministere sau de alte autorități administrative, cei numiți la conducerea unei filiale, reprezentanțe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, solicitanții de azil după un an de la depunerea cererii și străinii cu statut de tolerat.

La eliberarea avizului de detașare/angajare, angajatorul va plăti echivalentul a 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii, după absolvirea acestora, sau titular al dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, ca și pentru eliberarea unui nou aviz de în cazul unui străin care a mai fost angajat cu aviz în România, contravaloarea acestuia este de 50 de euro.

Neîndeplinirea obligațiilor legale privind angajarea sau detașarea străinilor se sancționează cu amenzi contravenționale cu sume cuprinse între 700 și 3.000 lei.

Totodată, în funcție de gravitatea contravențiilor săvârșite, angajatorii pot fi sancționați și prin interzicerea unor drepturi, recuperarea totală sau parțială a prestațiilor, ajutoarelor sau subvențiilor publice, inclusiv din fonduri UE, atribuite pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei și închiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor în care s-a săvârșit contravenția.

Autorizațiile de muncă emise până la data de 28 noiembrie a.c., vor fi considerate a fi avize de angajare sau avize de detașare, iar cele aflate în curs de rezolvare se vor soluționa în conformitate cu prevederile noii ordonanțe.

La intrarea în vigoare a noului act normativ, ordonanța de urgență nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Ordonanța Guvernului României nr.25/2014 aduce modificări importante și OUG 194/2002 privind regimul străinilor din România. Astfel, studenții și elevii străini pot solicita prelungirea dreptului de ședere temporară în scop de studii, pe o perioadă egală cu durata studiilor dacă sunt înscriși la o instituție de stat sau particulară la forma de învățământ zi și fac dovada mijloacelor de întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puțin 6 luni.

Schimbările preconizate sunt de natură a crea un cadru legislativ mai clar în gestionarea eficientă a fenomenului migrației și de a oferi un regim juridic mai favorabil pentru anumite categorii de cetățeni străini.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on noiembrie 28, 2014. Filed under Social. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.