Grupul de consilieri locali UDMR: Bugetul pe 2015 să fie realist, transparent și cu perspective

După analiza bugetului propus pentru acest an, putem afirma  că este un buget de supravieţuire care  încearcă să combine promisiunile din campaniile electorale și o tardivă incercare pentru valorificarea multiplelor oportunitati de finantare din fonduri europene pentru perioada 2014-2020.

page

Lipsește viziunea pe termen mediu şi lung: deși există o strategie de dezvoltare a Municipiului pentru 2015-2020 care prevede prioritățile și obiectivele de investiții, aceasta nu a parcurs etapele de adoptare (dezbatere publică, aprobare în Consiliul Local) iar în bugetul propus nu se reflectă obiectivele acestei strategii.

Buget de supraviețuire: din veniturile proprii ale orașului nu se poate aștepta finanțarea investițiilor majore, se poate asigura doar funcționarea instituţiilor, și aceasta în condiții destul de grele, existând necesitatea luării măsurilor nepopulare de către conducerea orașului. De anul 2015 depinde posibilitatea de accesare a fondurilor europene și dezvoltarea durabilă a municipiului: trebuie alocat un buget pentru elaborarea de strategii, a studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice în concordanță cu cele 6 axe prioritare de dezvoltare a orașului.

Lipsesc din buget sumele promise de Guvernul Ponta, fără de care nu se poate realiza centura de ocolire, sală polivalentă, bazin de înot, reabilitarea drumului Careiului, al treilea pod, al patrulea pod, locuinţe sociale și multe altele visate. Pe partea de venituri este aproape identică cu 2014 și prognozată la capacitatea maximă, singura cale de creștere ar fi mărirea taxelor și impozitelor sau mai bine prin atragerea de investitori, pentru a putea crește cota defalcată din impozitul pe venit.

Deficit bugetar: în 2014 am avut un deficit de peste 5.000.000 lei la capitolul de dezvoltare, sumele fiind cheltuite pe lucrări neprezentate Consiliului (asfaltări și trotuare, etc), sume care contribuie acum la diminuarea bugetului pe 2015, nefiind disponibile în fondul de rulment al Municipiului.

Din aceste motive este deosebit de importantă cheltuirea responsabilă a banilor sătmărenilor, trebuie să vizăm necesităţile reale în defavoarea celor inutile. Propunerile noastre de modificare și motivarea acestora sunt următoarele:

I. Secțiunea  de funcționare

Scopul este aprobarea unui buget prin care sunt asigurate sumele pentru funcționarea fără probleme a serviciilor publice pe anul 2015, în toate domeniile.

Transporturi, infrastructură (Cap 84)

Având in vedere faptul că în ultimele 2 ani Transurban nu a prevăzut nici o măsură de eficientizare a serviciului (înlocuirea abonamentelor întregi cu abonamente de linie subvenționate, etc), nu s-a conformat  propunerilor consilierilor privind  ridicarea calităţii transportului public printr-o strategie coerentă, orientată spre călători: îmbunătăţirea condiţiilor de aşteptare, acces la informaţiile de orar,  considerăm ca subvenția de 4.500.000 lei este inoportună. Propunem reducerea subvenției la suma de 3.500.000 lei și alocarea sumei de 1.000.000 lei pentru achiziționarea autobuzelor.

Cheltuieli materiale: în primul rând solicităm un raport detaliat privind cheltuirea sumei de 22.599.523 lei (5 milioane de euro) în anul 2014 pe obiective, pe furnizorii de servicii. Au fost executate lucrări de reparații, parcări, trotuare fără aprobarea prealabilă al Consiliului Local, realizate la o calitate uneori neadecvată. Propunem alocarea sumei de 14.000.000 lei, dar cu condiția prezentării unui program de reabilitare / modernizare pe capitole, obiective și pe furnizori de servicii / lucrări. Diferența de sumă să fie transferată la secțiunea de dezvoltare pentru întocmirea studiilor de fezabilitate în vederea accesării fondurilor europene.

Servicii și dezvoltare publică (Cap. 70)

La subcapitolul „Cheltuieli materiale – alte cheltuieli” solicităm un raport detaliat privind cheltuirea sumei de 5.753.206 lei în anul 2014 și reducerea cu 10 % față de anul 2014 la suma de 5.000.000 lei.

Cultură, recreere, religie (Cap.67)

O problema generală există din 2014, de când Consiliul Județean nu mai participă la subvenționarea instituțiilor municipale de cultură, finanțarea acestora trebuie asigurată de Municipiu. Din analiza bugetelor pe ani se evidențiază ca orașul nu poate finanța în întregime cele două instituții de cultură: Teatrul de Nord și Filarmonica Dinu Lipatti.

Teatrul de Nord: este inadmisibil să se pornească având buget anual care să asigure finanțarea in proporție 50 % la cheltuieli de personal (1.700.000 față de 3.480.000 lei necesar) și în proporție de 33 % la cheltuieli materiale (400.000 față de necesarul de 1.210.000). Propunem alocarea sumelor în întregime, având în vedere și cele întâmplate în 2014, când angajații teatrului nu și-au primit salariile timp de o lună. Nu dorim să se repete greva angajaților.

Filarmonica de Stat: deficitul la cheltuielile de personal este de 100.000 lei față de anul 2014, având în vedere că suma de 520.000 lei (sume câștigate în instanță) a fost acoperită  din   transferul de la Consiliul Județean, respectiv 280.000 lei la capitolul de cheltuieli materiale.

Clubul Sportiv Municipal se confruntă cu probleme grave atât pe plan financiar cât și managerial: conducerea clubului a reușit să distrugă sportul de performanță în 2 ani de zile, CSM-ul având buget  de peste 3.000.000 lei in condițiile în care nu a plătit sportivii pe ultimele 3 luni din anul 2014. Din bugetul prevăzut de 2.780.000 lei Clubul trebuie să plătească salariile restante, astfel suma rămasă va ajunge până în iulie, după care va intra în faliment sau desființare. În acest an dorim să alocăm un  buget întemeiat, fundamentat cu revizuirea activității clubului in concordanță cu obiectivele de dezvoltare a sportului sătmărean.

Fotbal Club Olimpia: Municipiul nu poate finanța clubul Olimpia cu suma de 1.000.000 lei anual și în același timp să reabiliteze stadionul în condițiile rezultatelor modeste, chiar slabe în eșalonul secund. Suma maximă cu care putem finanţa este de 250.000 lei, cel prevăzut în statut pentru pregătirea copiilor.

Întreținerea zonelor verzi: suma de 2.750.000 lei este acceptabilă în condiția în care orașul va arată ca în anul 2011.Menționăm faptul că în 2011 orașul Satu Mare era numit „orașul florilor”, având un aspect ordonat, cu zone verzi întreținute, realizate dintr-un buget de 2.800.000 lei.

II. Secțiunea de dezvoltare

Secțiunea cuprinde 2 capitole vitale pentru dezvoltarea Municipiului:

Finanțarea proiectelor existente din FEN trebuiesc asigurate sumele pentru finalizarea tuturor investițiilor finanțate din fonduri europene nerambursabile, începute înainte de 2012 (în valoare de 52.915.080 lei, 12 milioane de euro), lucrări ce trebuiesc terminate până la finalul anului 2015. Urmărirea severă ale acestor obiective este absolut necesară, există riscul ca cele neterminate la termen să fie finanțate la urmă din fonduri proprii, aproape imposibil de realizat în condițiile financiare actuale.

Investiții și proiecte noi: din bugetul Municipiului se folosește doar 8% pentru investiții, din fondurile proprii este prevăzută suma de 9.588.476 lei, impărțită pe categorii de lucrări:

Studii de fezabilitate, documentaţii tehnico-economice şi de urbanism (Anexa 3)

La acest capitol putem constata existența mai multor poziții total nefondate:

PUZ privind schimbarea de funcţiune din circulaţii auto şi pietonale, parcaje publice, garaje în zonă de instituţii şi servicii – amplasament intersecţia B-dul Cloşca cu Drum Carei cu suma de 26.040 lei
Modernizarea străzii Mărăști: 11.000 lei, modernizarea străzii Lunca Sighet 20.000 lei, modernizarea străzii 1 Iunie 11.000 lei, străzi alese aleatoriu fără să existe o strategie de dezvoltare coerentă…

Sincronizarea lucrărilor: în cadrul unui program cu finanțare europeană nerambursabilă probabil se va realiza în 2015 reabilitarea și extinderea rețelelor de apă (8km) si canalizare (15km), însă trebuie adoptat un program de reabilitare ale acestor străzi după terminarea lucrărilor, similar proiectului Solidreg. Pentru un astfel de proiect vom putea accesa fonduri europene nerambursabile, se pot corela cu alte grupări de străzi care necesită reabilitare sau modernizare (ex :zona str. Dara – Diana).

Reabilitarea Centrului istoric

Din bugetul propus lipsește cu desăvârșire concepția pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al Municipiului, activitate posibilă datorită schimbărilor aduse de Legea 146/2013. Propunem elaborarea unui program multianual, întocmirea listei de inventariere, definirea zonelor de acțiune prioritară și adoptarea unui ”Regulament de intervenție pentru creșterea calității architectural–ambientală al clădirilor” din bugetul 2015. Propunem alocarea unei sume de 200.000 lei pentru primele măsuri – este o axă prioritară care va putea fi finanțată din fonduri europene.

Studiile de fezabilitate sunt vitale pentru accesarea fondurilor europene: fără acestea este imposibilă câștigarea vreunei finanțări neambursabile, propunem bugetarea și realizarea Studiilor de fezabilitate pentru următoarele obiective:

Modernizarea tuturor pieţelor, într-un concept modern care să răspundă cerințelor europene, finanţarea este posibilă prin transferul sumei de la ADP: 30.000 lei
Realizarea pistei de biciclete în cooperare cu orașul Ardud, comuna Viile Satu Mare și comuna Napkor cu finanțare in cadrul programului HURO 2014-2020: 10.000 lei
Realizarea centrului de pregătire și de sporturi recreaționale în cooperare cu orașul Debrecen,  cu finanțare în cadrul programului HURO 2104-2020: 1.000 lei
Reabilitarea termică a clădirii internatului școlar aparținând Liceului Teologic Hám János –suma propusă 20.000 lei
Realizarea unui Campus școlar pentru invățământul tehnic și în sistem dual, suma propusă 30.000 lei

Propunem lansarea unui program de concurs de idei privind reabilitarea stațiilor de autobuze, în funcție de zonele de amplasare după  specificul architectural a fiecărei zone,prin care se rezolvă problemele de publicitate, acces la informații și comfort pentru utilizatorii transportului public – suma propusă 10.000 lei

Propunem eleborarea unui plan de reabilitare a malului drept a Someșului: deși aceste terenuri nu sunt în administrarea noastră, considerăm necesară intervenția pentru siguranța cetățenilor și pentru folosirea acestor suprafețe cu scopuri de recreație, propunem suma de suma propusă 1.000 lei.

Proiecte tehnice (Anexa 4)

Considerăm oportună includerea cu cîte o pozitie a proiecteleor tehnice pentru care am aprobat elaborarea studiilor de fezabilitate. Consideram inoportună includerea celor 3 străzi: Mărăști, Lunca Sighet și 1 Iunie.

Propunem introducerea unei poziții:

Reabilitare anvelopei clădirii Grădiniței Hám János, având in vedere ca documentaţia DALI a fost întocmită în întregime pe cheltuiala proprietarului, nu necesită nici un efort financiar din partea  municipiului Satu Mare – cu suma de 1.000 lei.

Dotări (Anexa 5)

Considerăm că nu este o prioritate şi nu are fundamentare economică achiziţionarea unui tractor de agrement, achiziționarea a 10 căsuțe de lemn respectiv a 90 bucăți de mese pentru produse agricole (acestea trebuie făcute din veniturile ADP, unde au fost majorate substanțial veniturile în 2014 – exact pentru dezvoltarea piețelor) – propunem scoaterea acestor poziţii.

Semafoare: suma de 70.000 lei prevăzută pentru o singură bucată este exagerată, din această sumă se pot monta cel puțin 3 sisteme de semaforizare pentru pietoni. Propunem modificarea la 3 buc pentru această valoare alocată.

Mobilier urban: suma este exagerată iar conținutul total neadecvat necesităților reale.Terenurile sintetice trebuiesc realizate în parteneriat public-privat, fără costuri din partea autorității (cum s-au făcut deja, dar cu condiţia respectării legislației), parcometrele se achiziționează din sumele provenite din taxa de parcare (care a crescut considerabil în 2014).

Investiții noi: considerăm absolut necesară finanțarea construcției pistei pentru biciclişti str. Bariţiu – Gorunului – DJ194A nu numai cu suma de 1.000 lei, ci cu întreaga valoare – suma propusă 2.500.000 lei.

Solicităm lămuriri la pozitiile: “Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe – str. 14 Mai 1970, bloc 2,3” și “Reabilitare termică la blocurile de locuinţe  – parter str. Mioriţei nr. 2” – de ce aceste lucrări nu se figurează la proiectele cu finanțare din fonduri europene – sunt finanțate exclusiv de la bugetul local?

Reabilitare str. Gorunului. Având în vedere faptul că Consiliul Judeţean a reabilitat DJ194A între Satu Mare şi Micula, se impune reabilitarea străzii Gorunului. Propunem incuderea investiţiei cu suma de 300.000 lei.

La poziția ”Reabilitarea trecerii la nivel cu calea ferată la intersecţia cu str. I.L. Caragiale” solicităm să fie inclusă întreaga sumă pentru execuție, având în vedere că această lucrare face parte din reabilitarea zonei prin fonduri europene – lucrare care va fi terminată la finele anului 2015, iar fără aceasta reabilitarea zonei nu poate fi considerată terminată.- suma propusă 540.000 lei

Propunem introducerea unei pozitii: ”Reparații anvelopa Casa verde din Grădina Romei” deoarece au apărut semne de degradare a fațadei, iar lucrarea a ieșit din termenul de garanție oferit de constructor.- suma propusă 10.000 lei

Considerăn ca propunerile noastre sunt întemeiate şi vizează interesul general al comunităţii sătmărene.

Grupul de consilieri locali UDMR

Kereskényi Gábor – deputat UDMR, președinte UDMR Satu Mare

Magyar Lóránd – liderul grupului de consilieri UDMR

Maskulik Csaba – consilier municipal

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on februarie 9, 2015. Filed under Politică. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.