Contracte de finanţare în valoare de 17.615.963,57 lei, pentru județul Satu Mare

În Sala Mică de şedinţe a Consiliului Judeţean Satu Mare a avut loc marți, 23 iunie, semnarea Contractelor de finanţare aferenteobiectivelor de investiţii din cadrul Listei cu investiţiile aprobate pentru finanţare pe anul 2015, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

DSC_0019Contractele de finanţare sunt încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Unităţile Administrativ Teritoriale.

Valoarea totală a contractelor de finanţare care se semnează astăzi este de 17.615.963,57 lei, după cum urmează:

Comuna Andrid – “Canalizare şi staţie de epurare în localitatea Andrid”
Comuna Apa – ,,Reabilitarea drumului comunal DC 18 A, Apa Someşeni”
Comuna Apa – ,,Reabilitarea drumului comunal DC 86, Apa – Lunca Apei”
Comuna Bârsău – „Modernizare drumuri comunale (străzi de interes local) din comuna Bărsău, judeţul Satu Mare”
Comuna Bârsău – „Modernizare străzi de interes local în comuna Bârsău, judeţul Satu Mare”
Comuna Beltiug-“ Alimentare cu apă comuna Beltiug, sat Beltiug”
Comuna Bogdand – „Modernizare uliţă în localitatea Ser, comuna Bogdand, judeţul Satu Mare”
Comuna Cămărzana – „Asfaltare 4 km strada Vârşor, în comuna Cămărzana, judeţul Satu Mare”
Comuna Căuaş – “ Modernizare drum comunal DC 51 Tiream – Ghenci (Limita teritoriu comuna  Tiream-Căuaş-cimitir Ghenci) Km 3+000-km6+000,00”
Comuna Căuaş – „Reabilitare drum comunal DN 1F- Răduleşti, judeţul Satu Mare”
Comuna Certeze – „Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Certeze”
Comuna Certeze – „Refacere pod peste Valea Rea din localitatea Huta Certeze, comuna Certeze  judeţul Satu Mare”
Comuna Craidorolţ – ,,Modernizare drum de interes local în comuna Craidorolţ – Eriu Sancrai               – Satu Mic, judeţul Satu Mare”
Comuna  Crucişor – „Canalizare, ape uzate menajere în localităţiile Crucişor şi Ieghereşte şi  staţie de epurare ape uzate menajere în localitatea Crucişor, judeţul Satu  Mare”
Comuna Culciu – „Reabilitare drum comunal DC 21 Lipău-Sîi, km 0+000-2+435”
Comuna Doba – „Modernizare drum comunal DC 59 Boghiş – Traian, în comuna Doba, judeţul Satu Mare”
Comuna Dorolţ- “Modernizare drumuri în comuna Dorolţ, judeţul Satu Mare”
Comuna Gherţa Mică – „Construire sală multifuncţională -cămin cultural”
Comuna Gherţa Mică – „Modernizare străzi în comuna Gherţa Mică, jud. Satu Mare”
Comuna Homoroade – „Modernizare drumuri comunale şi străzi în comuna Homoroade, jud.  Satu Mare”
Comuna Micula- „Extindere cu un nivel a Şcolii cu cls. I – VIII “Gellert Sandor” Micula”
Comuna Moftin- „Stadion comunal tip 1 varianta 1 în localitatea Moftinu Mic, comuna Moftin judeţul Satu Mare ”
Comuna Moftin- „Modernizare drumuri publice în interiorul localităţiilor Moftinu Mic, Moftinu  Mare, Domăneşti şi Ghilvaci, Comuna Moftin”
Comuna Odoreu – „Înfiinţare reţele canalizare menajeră în sat Mărtineşti, comuna Odoreu,   judeţul Satu Mare”
Comuna Odoreu – „Reabilitare şi modernizare clădire grădiniţă cu program Săptamânal Odoreu”
Comuna Oraşu Nou-„ Reparații la cladirea fostă Şcoală Prilog Vii şi transformarea în Sala de  Festivități”
Comuna Păuleşti – ,,Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 96 Ambud – Amaţi, judeţul   Satu Mare”
Comuna Pişcolt – „Modernizare stradă Principală, sat Resighea, comuna Pişcolt, judeţul Satu Mare”
Comuna Pomi – „Alimentare cu apă a localităţii Aciua, comuna Pomi, judeţul Satu Mare”
Comuna Pomi – „Alimentare cu apă a localităţii Bicău, comuna Pomi, judeţul Satu Mare”
Comuna Pomi – „Reabilitare drumuri în localitatea Pomi, comuna Pomi, judeţul Satu Mare”
Comuna Racşa – „Finalizare construcţie Cămin Cultural Racşa, judeţul Satu Mare”
Comuna Racşa – „Extindere  reţele de canalizare menajeră şi apă potabilă în comuna Racşa, judeţul Satu Mare”
Comuna Sanislau – ,,Modernizare străzi comuna Sanislău, judeţul Satu Mare”
Comuna Săcăşeni  – ,,Modernizare drum interes local în comuna Săcăşeni,  judeţul Satu Mare”
Comuna Santău – „Modernizare drumuri şi străzi în comuna Santău, judeţul Satu Mare”
Comuna Săuca – „Canalizare menajeră în localităţiile Săuca, Silvaş şi Cean, comuna Săuca,   judeţul Satu Mare”
Comuna Socond – „Modernizare drumuri publice în interiorul localităţii Stâna, comuna Socond, pe străzile Ponoare, Ciula, Pădure, Roib , Bidi, Foiuţ, Uliţa Vili, Tetiş în lungime totală L=4,5 km”
Comuna Socond – „Alimentare cu apa în localitatea Soconzel aparţinând comunei Socond, judeţul Satu Mare”
Comuna Supur – „Canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localiţăţile Supuru de Jos, Dobra,Hurezu Mare, comuna Supur, judeţul Satu Mare”
Comuna Supur – „Asfaltare străzi în localitatea Supuru de Sus, comuna Supur, judeţul Satu     Mare”
Comuna Supur – „Asfaltare străzi în localităţile Supuru de Jos şi Dobra, comuna Supur, judeţul  Satu Mare ”
Comuna Tarna Mare – ,,Modernizare drum comunal DC 5, comuna Tarna Mare, judeţul  Satu Mare”
Comuna Terebeşti – „Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Terebeşti, judeţul Satu   Mare ”
Comuna Tiream-„ Modernizare drum comunal DC 51 Tiream- Ghenci DJ 108 M – limită  Comunei Tiream km 0+000-km 3+000”
Comuna Tîrşolţ – „Alimentarea cu apă a localităţilor Tirşolt şi Aliceni, aparţinătoare comunei Tirşolt, judeţul Satu Mare”
Comuna Turţ – „Modernizare drumuri în localitateaTurţ, judeţul Satu Mare (Strada Susanii de   Jos)”- suma alocată 300.000,00 lei;
Comuna Turulung – „Modernizarea drum comunal DC 8, km 5+836-8+215”
ComunaValea Vinului– „Modernizare şi reabilitare drum comunal DC 22 Valea Vinului”
Comuna Viile Satu Mare – „Modernizare străzi în localitatea Cionchești și Tătăreşti, comuna Viile Satu Mare, judeţul Satu Mare “
Oraşul Ardud – „Modernizarea străzilor: Veronica Micle, Crişan, Matei Corvin în localitatea  Ardud şi strada Ghirişa în localitatea Mădăras, judeţul Satu Mare”
Oraşul Negreşti Oaş -„Reabilitare si Modernizare corp C – Primăria Negrești Oaș”
Oraşul Negreşti Oaş – Modernizare străzile: Crizantemelor, Salcâmilor, Mihai Viteazu şi Moţilor (tronson str. Turului – str. Salcâmilor), oraş Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare
Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizarea străzilor: Moţilor (tronson str. Ion Creangă- str. Turului)  şi  DC 11- str. Turului (tronson str. Victoriei – str.Dumbrava) din oraşul  Negreşti Oaş”
Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizarea străzilor : Primăverii, Viitorului, Pieţii, Arenei, 1 Iunie   ( tronson strada Moţilor- strada Plopilor), 1 Iunie (prelungire strada 1 iunie- strada Păduri) din oraşul Negreşti Oaş”
Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizarea strazilor: Livezilor (tronson Valea Cerbului-capat), Tudor  Vladimirescu 2 (tronson Victoriei-Borcutului-Gozureni),Borcutului 1(tronson Tudor Vladimirescu-Luna) din Negresti Oaş”
Oraşul Negreşti Oaş – „Modernizarea strazilor:Padurii,Valtori(tronson Vraticel-Grajduri),Popesti 1(tronson Valea Cerbului-Zorilor) din Negresti Oas”
Municipiul Satu Mare – „Reparaţii capitale la clădirea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 10”
Oraşul Tăşnad – „Reabilitare drum de acces la Zona de Agrement Tăşnad”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare drum judeţean DJ 195C Pir-lim. Jud. BH (Sălacea), km  42+318- 43+268, 43+268 – 44+768”
Judeţul Satu Mare – „Modernizarea drumului judeţean DJ 196B Carei (DN1F) – Foieni, km  0+000.00 – km 5+209,28, Judeţul Satu Mare”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare drum judeţean DJ 195C Ady Endre – Căuaş, km 18+822 –              24+822”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare drum judeţean DJ 193E Lim. Jud. MM – Bârsău de Sus –  Lim. Jud. MM, km 12+000 – 20+325”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare DJ 193A: Satu Mare (DJ 193)- Amaţi – Ruşeni – Tătărăşti –   Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodu de Sus – Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti (DN 19 A), km 0+000 (0+900) km 49+ 124  (49+099)”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare DJ 108L Tăşnad – Cig – Eriu Sâncrai – Craidorolţ – Pişcari Terebeşti – Gelu – Mădăras, km 0+000 – km 36+987, judeţul Satu Mare”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare DJ 108M: Tăşnad (DN 1F) – Santău – Chereuşa – Andrid – Dindeşti – Irina – Portiţa – Vezendiu – Tiream – Carei – Cămin – Lucăceni –  Berveni – graniţa Ungaria, km 0+000-km 59+979 (60+090)”
Judeţul Satu Mare – „Modernizare drumului judeţean DJ 195 B Doba (DN 19)- Boghiş- Dacia Moftinu Mare-Crişeni-Craidorolţ-Teghea-Mihăieni-Acaş – (DN 19A) km  0+000-km 34+039, judeţul Satu Mare, Tronson 3- Craidorolţ-Ţeghea-  Mihăieni- km 22+849.837-km 29+229.870”
Judeţul Satu Mare – „Modernizarea drumului judeţean DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia   – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A)  km 0+000 – km 37+105, Judeţul Satu Mare, Tronson Acâş – Mihăieni”
Judeţul Satu Mare – „Modernizarea DJ 108G: Supuru de Sus (DN19) – Sechereşa – DJ 109N,   km 0+00-km 4+910 (4+750), L=4.750 km”.
În Lista obiectivelor de investiţii aprobată pentru finanţare pe anul 2015, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (anexă la  O.M.D.R.A.P. Nr. 161/2015), ataşată la prezenta, se regăsesc toate investiţiile, aprobate la finanţare pentru acest an.

DSC_0016Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Nr.28/2013, fiind coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cuprinde următoarele subprograme:

– Subprogramul “ Modernizarea satului românesc”

– Subprogramul “ Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”

– Subprogramul “Infrastructură la nivel judeţean”

Domeniile specifice care pot fi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală sunt:

a)  realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

b) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare din mediul rural;

e) construire/modernizare/reabilitare a drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe sau punţi pietonale;

g) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

h) realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;

i) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pieţelor publice, comerciale, târguri, oboare, după caz;

j) realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive;

k)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora.

l) construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructuri turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turisic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on iunie 23, 2015. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.