La Serviciul Public de Asistență Socială Satu Mare se fac angajări pe diverse funcții contractuale vacante

Serviciul Public de Asistenţă Socială, cu sediul în Satu Mare, str.Ilişeşti nr.4 organizează concurs de recrutare în data de 13 septembrie 2016 orele 10.00 proba scrisă şi în data de 15 septembrie 2016 orele 12.00 interviul pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante: Centrul Creșe în Sistem Public: Referent gradul IA – 1 post, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; Referent gradul II – 2 posturi, studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; Asistent medical – 1 post – studii postliceale absolvite cu diplomă în domeniul asistență medicală, specialitatea asistență medicală; Îngrijitor curățenie – 1 post, studii medii; Centrul Multifuncțional „ALTER EGO”: Îngrijitor curățenie – 1 post, studii medii.

examenDosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane Salarizare, până la data de 29 august 2016 inclusiv, orele 14.00. Condiţii generale de participare la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Referent gradul IA:

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de Referent gradul II:

studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

vechime în specialitatea studiilor minim 1 an.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Asistent medical:

studii postliceale absolvite cu diplomă în domeniul asistență medicală, specialitatea asistență medicală;

vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de Îngrijitor curățenie:

studii medii;

vechime în muncă minim 1 an.

În data de 20 septembrie 2016 orele 10.00 proba scrisă şi în data de 22 septembrie 2016 orele 12,00 interviul pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante: Centrul Social de Urgență pentru Adulți: Psiholog stagiar – 1 post, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie;

Muncitor paznic – 1 post, studii medii.

Îngrijitor curățenie – 1 post, studii medii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane Salarizare, până la data de 29 august 2016 inclusiv, orele 14.00.Condiţii generale de participare la concurs:

Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Psiholog stagiar:

studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, specialitatea psihologie.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de Muncitor paznic și Îngrijitor curățenie:

studii medii;
vechime în muncă minim 1 an.

Dosarul de înscriere va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
• cerere de înscriere cu menţiunea postului;
• copia actului de identitate;
• curriculum vitae model european;
• copiile după diplomele de studii;
• copie după carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
• copia certificatului de membru OAMR pentru postul de asistent medical;
• poliţa de asigurare malpraxis pentru postul de asistent medical;
• certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical;
• cazier judiciar;
• aviz psihologic. Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.Bibliografie concurs pentru posturile de Referenți:
• Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;Bibliografie concurs pentru postul de Asistent medical:
• Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
• 1555 teste de evaluare continuă în nursing – Editura Ana Davila, Bucureşti 2003.
Bibliografie concurs pentru postul de Îngrijitor curățenie – Centrul Creșe în Sistem Public:
• Legea nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie concurs pentru postul de Îngrijitor curățenie – Centrul Multifuncțional „ALTER EGO”:
• Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Bibliografie concurs pentru postul de psiholog:
• Legea nr.215/2001/R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Consiliere şi orientare – ghid de educaţie pentru carieră, Gabriela Lemeni, Mircea Miclea, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2010.
• Tratat de asistenţă socială – coordonator Neamţu Gheorghe, editura Polirom Iaşi 2011.
Bibliografie concurs pentru posturile de Muncitor paznic și Îngrijitor curățenie – Centrul Social de Urgență pentru Adulți:
• Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr.333/2003/R privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0261- 714196, interior 116.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on august 18, 2016. Filed under Social. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.