Raportul de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2016 de către C.J.S.U. Satu Mare

Subprefectul Altfatter Tamás a prezentat miercuri, 8 februarie raportul de evaluare a activităţii desfăşurate în anul 2016 de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare. La şedinţa desfăşurată la sediul ISU „Someş” Satu Mare au fost invitaţi membrii CJSU Satu Mare. Principalele activităţi ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi obiectivelor din anul 2016 au vizat:

monitorizarea permanentă, prin Centrul Operaţional al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Someș ”al judeţului Satu Mare şi Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ, a situaţiilor de urgenţă din zonele afectate şi potenţial a fi afectate;

întrunirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în şedinţe ordinare şi extraordinare pentru întreprinderea unor măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie;

organizarea şi executarea de exerciţii cu caracter specific intervenţiilor în situaţii de urgenţă, cu participarea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi a instituţiilor cu atribuţii în domeniul respectiv;

coordonarea activităţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din judeţ pentru gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă produse în această perioadă.

planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare

În cursul anului 2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare a organizat şi desfăşurat 6 şedinţe şi a participat la 7 videoconferinţe după cum urmează:

2 şedinţe ordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pentru analiza activităţii;

4 şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pentru adoptarea documentelor si măsurilor operative necesare desfăşurării activităţii şi luarea deciziilor imediate în cazul evenimentelor prognozate;â7 videoconferinţe cu prefecţii, în cadrul cărora au fost abordate probleme legate de efectele fenomenelor hidrometeorologice produse  şi luarea măsurilor necesare revenirii la starea de normalitate.

În cadrul acestora au fost stabilite măsuri, sarcini şi termene precise pentru fiecare şef de Grup Suport Tehnic cu atribuţii în domeniu.

Acţiunile şi măsurile cu caracter preventiv, în perioada predezastru au vizat:

Întocmirea/actualizarea şi înaintarea spre aprobare, preşedintelui Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, a următoarelor documente:

Componenţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare şi a Grupurilor de Suport Tehnic;

Planul  de acţiuni pentru prevenirea şi atenuarea efectelor caniculei şi secetei prelungite pentru anul 2016 pe teritoriul judeţului Satu Mare;

Planul de evacuare a populaţiei, unor bunuri materiale si colectivităţi de animale în situaţii de urgenţă al judeţului Satu Mare;

Planul  de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale;

Planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase specifice sezonului rece 2016 – 2017;

Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare pe anul 2017;

Analiza în şedinţele ordinare şi extraordinare a măsurilor care trebuie luate pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

Verificări privind asigurarea permanenţei la primării, pe zone de risc, după transmiterea unor atenţionări/avertizării;

Instruirea primarilor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase;

Verificarea mijloacelor de înştiinţare-alarmare, a spaţiilor de evacuare în situaţii de urgenţă şi a documentelor pe aceste linii;

Identificarea spaţiilor în care pot fi cazate persoane surprinse în trafic de ninsorile abundente;

Centralizarea stocurilor de materiale şi a tehncii specifice acţiunilor de deszăpezire;

Prin Centrul Operaţional al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, pentru executarea antrenamentelor bilunare, în anul 2015 s-au transmis :

24 de mesaje către C.L.S.U şi agenţii economici care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă,

situaţii de urgenţă produse pe teritoriul judeţului în anul  2016:

În această perioadă s-au primit 3 rapoarte privind producerea unor situaţii de urgenţă, înaintate de către primari,  care  au fost aprobate de către prefect şi înaintate C.O.N.

Fenomene meteo periculoase, precipitații abundente în județul Satu Mare, comuna Hodod, localitatea Giurtelecu Hododului, în data de 26.10.2016.

cod portocaliu- intensificări ale vântului (vijelie),  grindină, inundații  în judeţul satu mare

Eroziune activa a malului stang-Râul Someş unde traverseaza conducta  aeriană DN 500 zona Culciu.

Acţiunile post-eveniment s-au concretizat în acţiuni de inventariere a pagubelor produse în unele localităţi din judeţ.

În urma producerii acestor pagube au fost efectuate demersuri pentru alocarea de fonduri în vederea despăgubirii persoanelor sinistrate , o parte din aceste probleme fiind soluţionate îndeosebi prin efortul consiliilor locale.

În anul 2016 au fost înaintate adrese cu centralizarea pagubelor la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea solicitării de fonduri  de la bugetul de stat pentru refacerea infrastructurii, obiectivelor socioeconomice, locuinţelor şi culturilor agricole afectate de calamităţile naturale din anul 2016, dar, din păcate, nu au fost alocate încă fondurile necesare judeţului nostru.

participarea membrilor c.j.s.u. la exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire.

Toate activităţile de pregătire şi instruire a reprezentanţilor structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă s-au desfăşurat în conformitate cu Planul de pregătire pe anul 2016, astfel:

4 convocări cu şefii de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă – trimestrial;

65 instruiri ale membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, cu ocazia controalelor la localităţi;

21 activităţi practice (exerciţii de alarmare publică) în care au fost angrenate Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

4 exerciţii cu forţe şi mijloace pentru antrenarea structurilor de intervenţie in gestionarea situaţiilor de urgentă pe urmatoarele tipuri de riscuri:

Localizarea si stingerea unui incendiu la fondul forestier – Ocolul Silvic – Carei;

Antrenarea structurilor de intervenţie în caz de accident de aviaţie civilă – Culmea Codrului;

Antrenarea structurilor de intervenţie la evacuarea persoanelor în caz de inundaţii;

Localizarea si stingerea unui incendiu la unităţi spitaliceşti – Spitalul orăşenesc Negreşti Oaş;

În cadrul şedinţelor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare s-au prelucrat legislaţia specifică, ordine ale prefectului, planuri, materiale documentare şi alte documente în domeniul situaţiilor de urgenţă.

disfuncţionalităţi şi greutăţi au fost semnalate în : ânetransmiterea operativă şi corectă a informărilor cu privire la iminenţa apariţiei/apariţia unor situaţii de urgenţă, în sensul că aceste informări rămân la nivelul preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă, neluându-se măsuri de diseminare, mai departe, către populaţie;

neparticiparea la cursurile de pregătire din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani a persoanelor planificate;

neparticiparea la cursurile de pregatire din cadrul Centrul Zonal de Pregătire Cluj Napoca – a persoanelor planificate;

Insuficienţa resurselor financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi refacerii obiectivelor şi infrastructurii afectate.

In anul 2016 Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, preşedintele acestuia, au avut în atenţie cooperarea interinstituţională  în cadrul structurii, în scopul unei gestionări eficiente a situaţiilor de urgenţă.

Din analiza prezentată rezultă că în anul 2016 pe teritoriul judeţului Satu Mare s-au produs situaţii de amploare (Fenomenele meteorologice periculoase-grindină, inundaţi) care au necesitat activarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare în scopul asigurării managementului acestora si executarea verificărilor efectuate în teren de către comisiile formate la ordinul prefectului judetului Satu Mare.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare împreună cu toate instituţiile cu funcţii de sprijin şi comitetele locale şi-au îndeplinit atribuţiile legale în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, asigurând prevenirea şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă din zona de competenţă.

Aceste rezultate nu se concretizau fără sprijinul Consiliului Judeţean, Primăriei Municipiului Satu Mare, implicarea structurilor M.A.I. a structurilor deconcentrate şi descentralizate, componente ale sistemului integrat de management al situaţiilor de urgenţă, al mass- mediei locale,  cărora le mulţumim pentru sprijinul acordat şi îi asigurăm în continuare de întreaga noastră disponibilitate.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on februarie 9, 2017. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.