37 de puncte pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare din 23 februarie

Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, este convocat în ședință ordinară în data de 23 februarie 2017, de la ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1. Ședința are următorul proiect al ordinii de zi, aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Satu Mare nr.332/15.02.2017:

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 26.01.2017.

2.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 09.02.2017

3.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna martie 2017.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4.Proiect de hotărâre privind modificarea „Comisiei Locale de Ordine Publică” la nivelul municipiului Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul Administrativ al Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în Consiliul Administrativ al instituţiei de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9.Proiect de hotărâre privind modificarea  Comisiei de identificare şi selecţie a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare şi de Afaceri în Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10.Proiect de hotărâre privind modificarea  Comisiei de soluţionare a cererilor depuse în baza O.U.G. nr. 51/2006

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11.Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului Consultativ al Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12.Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării anuale a managementului la instituţia de concerte Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13.Proiect de hotărâre privind realizarea evaluării anuale a managementului la instituţia de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate la art5. din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.252/24.11.2016

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.157/28.07.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,, Magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe faţadă şi în parcare, pilon publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi, organizare de şantier,, Amplasament : Satu Mare,  B-dul Cloşca nr.47

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ,,Imobil de locuit P+2-3 cu Penthouse ,, Amplasament :B-dul Henri Coandă colţ cu str. Florilor, Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei : Plan Urbanistic Zonal “ Lotizare zonă de locuit şi introducere în intravilan” Amplasament: zona str. Macului, Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.169/25.08. 2016 privind aprobarea metodologiei de selecţie a proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al municipiului Satu Mare,  Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170/25.08. 2016 privind numirea comisiei de selecţie şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, privind finanţarea proiectelor din fonduri nerambursabile alocate Centrului Cultural G.M. Zamfirescu

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24.Proiect de hotărâre privind constituirea Autorităţii Urbane-Organism Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Satu Mare în anul 2017

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26 .Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către Municipiul Satu Mare prin Primar, a unor servicii de asistenţă juridică şi de reprezentare juridică

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului cu 25 unităţi locative şi a terenului aferent, situat în Satu Mare , str. Iuliu Coroianu nr.44 Bl.3

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28.Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Administraţie  al S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2017

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

31.Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare pentru a exercita, în numele şi pe seama Municipiului Satu Mare, atribuţii de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare SA.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare, la care Municipiul Satu Mare este membru asociat

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

33.Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, la Transurban S.A. Satu Mare

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

34.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 240/29.11.2011 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Satu Mare.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

35.Proiect de hotărâre pentru aprobarea perceperii taxei reglementate de O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu.

Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

36.Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Stadionului „Olimpia”, situat în municipiul Satu Mare str.Arenei, în Stadion “Olimpia –Daniel Prodan”

Iniţiator proiect; Grupul de consilieri PSD

37.Diverse

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on februarie 16, 2017. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.