28 de puncte pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Satu Mare, din data de 29 iunie

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Satu Mare în şedinţă ordinară, pe data de 29.06.2017, de la ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 10.05.2017

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 25.05.2017

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna iulie 2017. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru referitor la închirierea prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor imobile, terenuri şi construcţii, aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. APASERV Satu Mare S.A. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

6. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării proiectului ,,Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Satu Mare Cod SMIS 2014+105422″. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a dobândirii în sistem leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VIIniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administratie al Transurban S.A. Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcționare al Serviciului Public Poliţia Locală Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

11. Proiect de hotărâre dispunerea unei măsuri cu privire la conducerea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi a Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a postului vacant corespunzător funcţiei contractuale de consilier juridic din Aparatul permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de valorificare a masei lemnoase fasonate din producţia anului 2017, la Ocolul Silvic Negreşti Oaş. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de material lemnos pentru Şcoala Gimnazială nr.11 şi Grădiniţa cu program normal nr.22 Sătmărel. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 39/23.02.2017 privind constituirea Autorităţii Urbane – Organism Intermediar de nivel II al POR 2014-2020 în cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

17. Proiect de hotarare privind însuşirea propunerii de tranzacţie în dosar nr. 6581/296/2015, aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Planul Urbanistic Zonal ,,Ansamblu de locuinţe P+1-2 Penthouse” Amplasament: Satu Mare, Zona str. Bariţiu – Cartier Prietenia. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

19. Proiect de hotărâre pentru punerea în concordanţă a Planşei de Reglementări din P.U.G. cu U.T.R. 01.07, referitor la podul pietonal peste râul Someş, propus între cele două diguri, care va lega Piaţa 25 Octombrie cu zona de instituţii şi servicii la sud de râul Someş. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Municipiului Satu Mare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 12 mp. din terenul înscris în CF nr.159284 Satu Mare, cu nr. cadastral 159284. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

22. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafeţe de 15 mp. din terenul înscris în CF nr.2459 Satu Mare, cu nr. cadastral 6526/199. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2017, în vederea repartizării prin închiriere a locuinţelor din fondul locativ de stat. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

24. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a terenului în suprafaţă de 13 mp. înscris în CF nr. 178934 Satu Mare, sub nr. cadastral 178934. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de dezmembrare a imobilului teren înscris în CF nr.2503 Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale având ca obiect terenurile înscrise în CF nr. 178656, CF nr. 178655 şi CF nr.5605 Satu Mare. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

27. Proiect de hotărâre privind imobilul situat în Satu Mare str. Toamnei nr. 12/A. Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor

28.Diverse

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on iunie 25, 2017. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.