Înţelegere de Cooperare între Tăşnad și Districtul Sucheng din orașul Suqian, China

Marți, 24 octombrie, în sala de ședințe a Primăriei Orașului Tășnad a avut loc semnarea Înţelegerii de Cooperare între Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare, România şi Districtul Sucheng din Oraşul Suqian, Republica Populară Chineză.

La eveniment a participat o delegație chineză condusă de Ye Xiaochen, viceprimarul Districtului Sucheng din Oraşul Suqian, provincia Jiangsu; Liu Yong, directorul Biroului de Economie și Tehnologia Informației din Districtul Sucheng; Li Jia, directorul Biroului de Afaceri Externe și Turism din Sucheng; Wang Li, secretarul Comitetului Partidului Muncitoresc din Sucheng; Shen Jing, secretarul Comitetului de Partid din localitatea Chenji, Sucheng; Wu Jie, director adjunct al Biroului pentru Educație al Districtului Sucheng.

Din partea română au participat vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Ioan Rus, primarul Tășnadului, Grieb Csaba Francisc, viceprimarul Kiskasza Balazs, city-managerul Remus Mindean, secretarul Consiliului Local Tășnad, Sergiu Buta, contabil șef al Primăriei Tășnad, Adriana Oșan, împreună cu membrii Consiliului Local Tășnad.

După intonarea imnurilor de stat ale României și Republicii Populare Chineze, primarul Grieb Csaba a prezentat delegația chineză și a rostit un cuvânt de salut adresat oaspeților. ”Înţelegerea de Cooperare între Oraşul Tăşnad și Districtul Sucheng va fi în beneficiul locuitorilor celor două orașe. Este o ocazie prin care începem cooperarea care își propune să deschidă noi posibilități de colaborare în domenii de interes comun pentru viitor. Propunerea de cooperare din partea Districtului Sucheng ne onorează, fiind punctul de plecare pentru o cooperare durabilă în domenii de interes major pentru noi: agricultură, turism, comerț, cultură, colaborare cu intreprinderi locale, educație, sport și posibiitatea realizării unor obiective de investiții viitoare. Semnarea acestui document reprezintă prima etapă ce trebuie îndeplinită, fiind un punct important pentru o viitoare înfrățire între cele două orașe”.

Ye Xiaochen, viceprimarul Districtului Sucheng din Oraşul Suqian, a spus că ”Suntem impresionați de orașul Tășnad, de oamenii pe care i-am întâlnit și am simțit că am fost primiți cu drag și cu o aleasă prietenie”. A subliniat încă o dată intenția de a continua pașii necesari pentru o viitoare înfrățire între Tășnad și Districtului Sucheng din Oraşul Suqian.

S-a dat citire textului ”Înţelegerii de Cooperare între Oraşul Tăşnad și Districtul Sucheng din orașul Suqian, China”, în limbile română și chineză, după care au fost semnate de cei doi edili.

Redăm conținutul înțelegerii:

”Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare din România şi Districtul Sucheng din Oraşul Suqian, Republica Populară Chineză, denumite în continuare „Părţi”,

Având în vedere relaţiile de prietenie între autorităţile administraţiei publice locale din cele două unităţi administrativ-teritoriale şi comunităţile pe care le reprezintă, bazate pe respect şi sprijin reciproc în diferite domenii de interes comun,

Convinse fiind de necesitatea deschiderii de noi posibilităţi pentru raporturile de colaborare, au convenit următoarele:

Art. 1 – Bazate pe principiul egalității și avantajului reciproc, Consiliile Orăşenesc/Municipal  vor sprijini și promova colaborarea în administraţie publică locală,  economie, comerț, agricultură, educaţie, cultură, sănătate, mediu, sport. Ca parte a parteneriatului, va fi creat un mecanism local de dialog prin formarea echipei de experți în domeniile dezvoltării turismului, construcţiilor metalice, industriei textile, industriei alimentare, agriculturii și a altor domenii economice relevante. Cele două părţi vor încuraja colaborarea reciproc avantajoasă între întreprinderile şi oamenii de afaceri locali şi, în acest scop, vor crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea activităţilor economice bilaterale şi realizarea unor obiective de investiţii în beneficiul celor două comunităţi.

Art. 2 – Părţile vor analiza posibilităţile de promovare a unor proiecte de dezvoltare economică şi socială în domeniile menţionate în Înţelegere, în beneficiul celor două comunităţi.

Art. 3 – Părţile îşi exprimă voinţa de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă şi, în acest scop, vor crea condiţii favorabile pentru desfăşurarea de activităţi economice de către persoanele fizice şi juridice locale din cele două comunităţi. Părţile vor dezvolta o cooperare diversă în special în domeniile culturii, educației și turismului, vor sprijini școlile să dezvolte cooperarea în domeniul funcţionării instituţiilor de învăţământ, efectuare de schimburi de experienţă între personalul de specialitate. Autorităţile şi companiile locale din industria turismului vor efectua schimburi de experienţă şi de bune practici în domeniul respectiv şi vor promova prin intermediul mass mediei potenţialul turistic al celor două oraşe în scopul intensificării colaborări în acest domeniu şi pentru prosperitatea celor două comunităţi.

Art. 4 – Părţile consideră că vizitele reciproce între reprezentanţii celor două localităţi în domeniile administrării urbane se dovedesc a fi reciproc benefice pentru cunoaşterea modului de organizare şi administrare locală. În ascest scop, Părţile vor finanţa anual vizite reciproce și vor dezvolta o înțelegere mai aprofundată, astfel încât relația de înfrăţire dintre ele să poată fi stabilită cât mai curând posibil. Părţile vor desemna coordonatori pentru a menține un mecanism de contact pe termen lung. Părţile vor suporta în mod independent toate cheltuielile apărute în cursul implementării prezentei Înţelegeri de Cooperare, în limitele stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor celor două Părţi. Fiecare Parte va desemna un coordonator care va răspunde de implementarea eficientă a acestei Înţelegeri de Cooperare. Coordonatorii desemnaţi de către Părţi vor elabora un plan de implementare şi va propune acţiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele Părţi. Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Înţelegeri de Cooperare se va soluţiona amiabil, de către Părţi, pe calea negocierilor directe.

Art. 5  – Părţile vor dezvolta cooperarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător, prin elaborarea şi aplicarea unor strategii de prevenire şi combatere a cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic din localităţile lor.

Art. 6 – Părţile, în limita posibilităţilor lor economice, vor intensifica schimburile culturale şi sportive, facilitând în acest scop colaborarea între asociaţii, ansambluri artistice, instituţii publice şi organizaţii culturale şi sportive locale. Părţile vor facilita schimburile directe de sportivi şi specialişti în domeniul sportului, care vor acţiona la cluburile sportive interesate.

Art. 7 – Autorităţile administraţiei publice locale din cele două localităţi se vor informa despre oportunităţile de promovare a unor proiecte locale cu potenţial economic şi social în cadrul unor festivaluri, expoziţii, târguri şi saloane internaţionale. Totodată, autorităţile locale doresc dezvoltarea unei colaborări pentru punerea în valoare a patrimoniului etnografic specific celor două comunităţi.

Art. 8 – Părţile vor sprijini realizarea unor schimburi de experienţă  între cadrele sanitare din instituţiile medicale locale în scopul analizării posibilităţilor de rezolvare a unor probleme care pun în pericol sănătatea publică.

Art.9 – Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini realizarea unor schimburi de experienţă între cadrele didactice şi elevii din unităţile de învăţământ din cele două localităţi.

Art. 10 – Autorităţile locale vor efectua schimburi de experienţă cu privire la problemele care apar la nivelul comunităţilor pe care le reprezintă şi modalităţile cele mai potrivite pentru soluţionarea acestora. Vor fi încurajate vizitele între locuitorii din Oraşul Tăşnad, Judeţul Satu Mare, România şi Districtul Sucheng din Oraşul Suqian, Republica Populară Chineză pentru crearea de asociaţii care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc. Întâlniri ale delegaţiilor oficiale, conduse de primarii celor două unităţi administrativ-teritoriale sau de către reprezentanţi desemnaţi de către aceştia, vor avea loc periodic în mod alternativ, în oraşul Tăşnad şi Districtul Suchweng, în scopul efectuării bilanţului cooperării şi stabilirii modalităţilor de colaborare în viitor.

Art. 11 – Prezenta Înţelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată şi va produce efecte de la data semnării. Înţelegerea poate fi modificată şi/sau completată prin acordul scris al celor două Părţi. Modificările şi completările vor produce efecte de la data semnării. Fiecare Parte poate denunţa Înţelegerea de Cooperare prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi. Denunţarea îşi produce efectele după trei luni de la primirea respectivei. Încetarea prezentei Înţelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor şi proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel de către Părţi.

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on octombrie 24, 2017. Filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.