Ședința ordinară a Consiliului local al municipiului Satu Mare, în data de 19 iulie

Având în vedere prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) alin.(5), alin.(6), alin.(7), alin.(8) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 56 alin. (1), alin.(2), alin(3), alin. (5) şi alin. (6) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 298/21.12.2017;

Prezenta dispoziţie are ca obiect convocarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în şedinţa ordinară, pe data de 19.07.2018;

În temeiul prevederilor art.68 alin.(1), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare; DISPUNE: ART.UNIC – Se convoacă şedinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Satu Mare, pe data de 19.07.2018 ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Satu Mare, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.06.20182. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la TRIM. II 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,,Amenajare imobil de locuit cu 12 apartamente și spațiu comercial la parter în imobil de birouri P+6 nefinalizat ,, Amplasament :Satu Mare, str. Martirilor Deportați nr. 27/B
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal ,,Zonă de locuit – locuințe individuale,, Amplasament: Satu Mare, str. Ion Popdan
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației : Planul Urbanistic Zonal ,,Dezvoltare zonă de locuințe în intravilan,, Amplasament: Satu Mare, Zona str. Căprioarei
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,,Construire locuințe individuale P-P+1 ,,Amplasament : Satu Mare, Zona str. Petre Ispirescu
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației: Planul Urbanistic Zonal ,, Construire fabrică de scaune și canapele,, Amplasament: str. Aurel Vlaicu, Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție : ,,Extindere iluminat public în curțile interioare ale blocurilor situate pe: str.Avram Iancu nr. 58, Drum Carei bloc R31, B-dul Octavian Goga bloc 10, Calea Traian nr.9, bloc 5,6,7, str. Mircea Eliade, str. Petru Rareș, str. Vasile Goldiș, B-dul Cloșca, Aleea Milcov, Aleea Universului,, din municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,,Construire gard la Grădinița cu program prelungit nr. 13,, municipiul Satu Mare
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilot tehnico-economici la obiectivul ,,Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr.11 – Reabilitare clădire Grădinița cu program prelungit nr.11,,
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru creșterea eficienței trasportului public urban de călători, prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru crearea unui sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor parcele de teren, având destinația de stradă – str. Acs Alajos
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor parcele de teren, având destinația de stradă – str.Crăieselor
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile între Municipiul Satu Mare și S.C. Petrimex S.R.L.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren situat în municipiul Satu Mare, str. Henri Coandă nr.41
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren situat în municipiul Satu Mare, str. Gabriel Georgescu nr.5
Iniţiator proiect: viceprimar Albu Adrian21. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 și anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 274/23.11.2017
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor22. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4 la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 172/27.06.2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii de noi puncte de lucru ale S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de investitii din surse proprii al S.C. Apaserv Satu Mare S.A., anexa la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la S.C. Apaserv Satu Mare S.A. din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2018
Iniţiator proiect: primar Kereskényi Gábor27. Diverse – Informări Consiliul local

Share This Post

Google1DeliciousDiggGoogleStumbleuponRedditTechnoratiYahooBloggerMyspaceRSS
Posted by on iulie 16, 2018. Filed under Locale. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.